Repozytorium UR

Ekonomia pracy, godziwych wynagrodzeń i racjonalnych nierówności – laboryzm

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Dobija, Mieczysław
dc.date.accessioned 2016-09-28T09:04:33Z
dc.date.available 2016-09-28T09:04:33Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 47(3)/2016, s. 25–52 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1864
dc.description.abstract Opracowanie przedstawia spójny system ekonomiczny, inny niż monetaryzm. Ten system wyróżnia uznanie pracy za podstawę teorii ekonomicznej, stąd nazwa laboryzm. W tym systemie pieniądze powstają jako należności za pracę, a nie tworzą je upoważnione instytucje. Studium nawiązuje do cząstkowych wyników już wcześniej opublikowanych. Natomiast znamiona laboryzmu w starożytności oraz formuły wysokości kredytu, który zapewni stabilną wartość jednostki pieniężnej, należą do oryginalnych dokonań za-wartych w tym opracowaniu. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The study presents a coherent economic system, other than monetarism. This system is distinguished by the recognition of work as the basis of economic theory, hence the name economics of labor or laborism. In this system, the money are created as debt for work or work receivables, not create them some authorized institutions. In this study are included partial results of discussions and studies previously published. The manifestations of the economics of labor in the antiquity and the establishment of the adequate credit, to ensure the stability of the monetary unit, belong to the original achievements contained in this document. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject praca pl_PL.UTF-8
dc.subject kapitał pl_PL.UTF-8
dc.subject należności pl_PL.UTF-8
dc.subject równanie wymiany pl_PL.UTF-8
dc.subject deflacja pl_PL.UTF-8
dc.subject labor pl_PL.UTF-8
dc.subject capital pl_PL.UTF-8
dc.subject work receivable pl_PL.UTF-8
dc.subject the equation of exchange pl_PL.UTF-8
dc.subject deflation pl_PL.UTF-8
dc.title Ekonomia pracy, godziwych wynagrodzeń i racjonalnych nierówności – laboryzm pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2016.3.2


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje