Repozytorium UR

Significance of Corporate Social Responsibility in the competitive economy

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Frejtag-Mika, Eliza
dc.contributor.author Sieradzka, Katarzyna
dc.date.accessioned 2016-07-25T08:27:24Z
dc.date.available 2016-07-25T08:27:24Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Eliza Frejtag-Mika, Przedsiębiorstwo i region z. 7/2015, s. 16–27 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-458X
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1748
dc.description.abstract Społeczna odpowiedzialność biznesu jest koncepcją, dzięki której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. Bycie odpowiedzialnym nie oznacza tylko spełnienia wszystkich wymogów formalnych i prawnych, ale również zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska i relacje z otoczeniem firmy, czyli dobrowolne zaangażowanie. Społeczna odpowiedzialność biznesu to efektywna strategia zarządzania, która poprzez prowadzenie dialogu społecznego na poziomie lokalnym przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw na poziomie globalnym i jednocześnie kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject społeczna odpowiedzialność biznesu pl_PL.UTF-8
dc.subject konkurencyjność pl_PL.UTF-8
dc.title Significance of Corporate Social Responsibility in the competitive economy pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/pir.2015.7.3


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje