Repozytorium UR

E-materiały dydaktyczne – wyzwania merytoryczne i organizacyjne

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Iskierka, Sławomir
dc.contributor.author Krzemiński, Janusz
dc.contributor.author Weżgowiec, Zbigniew
dc.date.accessioned 2016-07-18T09:12:54Z
dc.date.available 2016-07-18T09:12:54Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Aleksander Piecuch, Dydaktyka Informatyki T. 11 (2016), s. 61–69 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2083-3156
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1730
dc.description.abstract W artykule przedstawiono problemy związane z wdrażaniem do polskiego systemu oświaty e-materiałów dydaktycznych. Podjęto próbę klasyfikacji e-materiałów dydaktycznych. Przedstawiono stan obecny i plany związane z rolą tych materiałów w polskim szkolnictwie. Przeanalizowano problemy merytoryczne i organizacyjne, jakie występują w czasie realizacji powyższego zadania. Zwrócono uwagę, na przykładzie nauczania informatyki i technologii informacyjnych, na rolę, jaką mogą odegrać e-materiały dydaktyczne w nauczaniu przedmiotów, których treści merytoryczne ulegają szybkim zmianom. Wskazano na postępujący proces wykorzystywania przez wszystkie strony procesu dydaktycznego, szczególnie przy użyciu współczesnych mobilnych środków komunikacyjnych, tych materiałów. Przeanalizowano związane z wykorzystywaniem e-materiałów dydaktycznych tak udogodnienia, jak i zagrożenia dla pracy nauczycieli i uczniów/studentów. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract This article presents problems related to introduction of e-materials to polish educational system. A classification of didactic e-materials is proposed. State-of-the-art and future plans of the role of such materials in polish education system is presented. Analyzed are substantive and organizational problems that arise in e-didactics. A special attention is drawn to the role which may didactic e-materials take in teaching of continuously changing subjects, such as computer sciences and information technologies. An advancing process of the use of these materials by all aspects of the teaching course is appointed, along with the high importance of the use of mobile communication methods. It is analyzed how the use of didactic e-materials is influenced by both advantages and threats during the use by teachers and students. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject e-książki pl_PL.UTF-8
dc.subject multimedia pl_PL.UTF-8
dc.subject dydaktyka pl_PL.UTF-8
dc.subject system edukacji pl_PL.UTF-8
dc.subject e-book pl_PL.UTF-8
dc.subject multimedia pl_PL.UTF-8
dc.subject didactics pl_PL.UTF-8
dc.subject educational system pl_PL.UTF-8
dc.title E-materiały dydaktyczne – wyzwania merytoryczne i organizacyjne pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative E-education: substantive and organizational – challenges of didactics material pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/di.2016.11.8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje