Nowa stratyfikacja społeczna wskaźnikiem przemian cywilizacyjnych

Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Furmanek, Waldemar
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Nowa fala przemian cywilizacyjnych generuje nowe społeczeństwo. Określane jest ono rozmaitymi terminami, w tym jako społeczeństwo cyfrowe, społeczeństwo wiedzy, społeczeństwo zero-jedynkowe. I to właśnie jest obiektem zainteresowania. Wykluczenie cywilizacyjne osób nieposługujących się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi dotyczy dużej warstwy społecznej. Rośnie w siłę warstwa kognitariuszy i robotników wiedzy. Obok niej pojawia się grupa NEET oraz grupa ludzi o niskiej kulturze informacyjnej. Rodzi to wyzwania dla dydaktyki informatyki.
A new wave of civilizational changes generates new society. It is referred to the various terms, including a digital society, the knowledge society, the one-zero public. And that is the object of interest. Civilization exclusion of people who do not use an ICT affects a large social stratum. It increases a layer of knowledge workers. Next to it there is a group of NEET people („not in employment, education or training”) and low information culture people. This raises challenges for the teaching of computer science.
Opis
Słowa kluczowe
cywilizacja informacyjna , społeczeństwo informacyjne , stratyfikacja , podział cyfrowy , wykluczanie cyfrowe , information civilization , information society , stratification of the digital divide , digital exclusion
Cytowanie
Aleksander Piecuch, Dydaktyka Informatyki T. 11 (2016), s. 9–19