Repozytorium UR

Sprawozdanie z Jedenastej Światowej Konferencji Bioetyki, Etyki i Prawa Medycznego Neapol 2015

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Jacek, Anna
dc.contributor.author Miaskowska-Daszkiewicz, Katarzyna
dc.date.accessioned 2016-06-22T09:07:40Z
dc.date.available 2016-06-22T09:07:40Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Andrzej Kwolek, Medical Review T. 14, z. 1 (2016), s. 116-117 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2450-6761
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1625
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.title Sprawozdanie z Jedenastej Światowej Konferencji Bioetyki, Etyki i Prawa Medycznego Neapol 2015 pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Report on the Eleventh World Conference on Bioethics, Ethics and Medical Law Naples 2015 pl_PL.UTF-8
dc.type report pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/medrev.2016.1.11


Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj w Repozytorium UR


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje