Repozytorium UR

Metodyka identyfikacji utrudnień i dysfunkcji występujących w pracy zdalnej w celu jej zhumanizowania

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Makowiec, Marek
dc.date.accessioned 2016-04-01T09:20:01Z
dc.date.available 2016-04-01T09:20:01Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4) cz.1/2015, s. 370-382 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1474
dc.description.abstract W ramach opracowania, na podstawie przeprowadzonych badań opisano wpływ pracy zdalnej na człowieka identyfikując dysfunkcje pojawiające się w trakcie świadczenia telepracy domowej. Praca zdalna jest jedną z elastycznych form zatrudnienia i świadczenia pracy, która jest już stosowana od dawna w wielu podmiotach gospodarujących i w instytucjach w Stanach Zjednoczonych oraz Europie, coraz częściej znajdując zastosowanie w Polsce. W opracowaniu zaprezentowano autorską metodykę identyfikacji utrudnień i dysfunkcji występujących w pracy zdalnej, która może być praktycznie wykorzystywana jako narzędzie służące usprawnianiu organizacji telepracy domowej i eliminacji pojawiających się wszelkich znamion dehumanizacji. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract In the framework of the study, the impact of telecommuting on a person was expounded on, by identifying dysfunctions that occur during the provision of home-based telework. . Telecommuting is one of the flexible forms of employment and labor supply which has been used for a long time in a number of entities and institutions in the United States and Europe, and is increasingly being used in Poland. The paper presents an original method of identifying difficulties and dysfunctions occurring in remote work which can be practically used as a tool for improving the organization of Work At Home/Telework and eliminating any emerging signs of dehumanization. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject telepraca pl_PL.UTF-8
dc.subject gospodarka cyfrowa pl_PL.UTF-8
dc.subject utrudnienia i dysfunkcje występujące w pracy zdalnej pl_PL.UTF-8
dc.subject humanizowanie pracy zdalnej pl_PL.UTF-8
dc.subject teleworking pl_PL.UTF-8
dc.subject digital economy pl_PL.UTF-8
dc.subject difficulties and dysfunctions of remote work pl_PL.UTF-8
dc.subject humanizing telework pl_PL.UTF-8
dc.title Metodyka identyfikacji utrudnień i dysfunkcji występujących w pracy zdalnej w celu jej zhumanizowania pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2015.4.1.31


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje