Repozytorium UR

The Role of Implementation New Technologies in Medium-Sized Enterprises in Selected Regions

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Madzinová, Renáta
dc.date.accessioned 2016-04-01T09:09:44Z
dc.date.available 2016-04-01T09:09:44Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4) cz.1/2015, s. 360-369 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1473
dc.description.abstract The segment – Small and medium sized enterprises, plays the biggest role in every economy. The situation is different when considering the penetration of SMEs in international markets. The worst state of affairs is in developing and implementing the latest technologies into business practice. The article deals with the influence of new technology on SMEs operation and penetration of medium-sized enterprises in international markets. The conclusion provides recommendations on how to increase the competitiveness of medium-sized businesses in international markets. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Największą rolę w każdej gospodarce odgrywa segment małych i średnich przedsiębiorstw. Sytuacja ulega zmianie, gdy mówimy o rozpowszechnieniu MŚP na rynkach międzynarodowych. Najsłabiej jest w opracowywaniu i wdrażaniu najnowszych technologii do praktyki gospodarczej. Artykuł dotyczy wpływu nowej technologii na działalność małych i średnich przedsiębiorstw, jak i rozpowszechnieniu średnich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych. W podsumowaniu zamieszczono zalecenia, jak zwiększyć konkurencyjność średnich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject medium-sized entrepreneurship pl_PL.UTF-8
dc.subject international markets pl_PL.UTF-8
dc.subject presov region pl_PL.UTF-8
dc.subject region of Podkarpatie in Poland pl_PL.UTF-8
dc.subject technology pl_PL.UTF-8
dc.subject przedsiębiorczość średniej wielkości przedsiębiorstw pl_PL.UTF-8
dc.subject rynki międzynarodowe pl_PL.UTF-8
dc.subject region Presov pl_PL.UTF-8
dc.subject Podkarpacie pl_PL.UTF-8
dc.subject technologia pl_PL.UTF-8
dc.title The Role of Implementation New Technologies in Medium-Sized Enterprises in Selected Regions pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2015.4.1.30


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje