Repozytorium UR

Wykorzystanie metod komunikacji w organizacjach Polski południowej

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Łukasik, Paweł
dc.date.accessioned 2016-04-01T08:59:28Z
dc.date.available 2016-04-01T08:59:28Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4) cz.1/2015, s. 350-359 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1472
dc.description.abstract Artykuł zawiera krótki opis metod komunikacji, takich jak: wywiady, zebrania, sesje Lessons Learned, moderacja, ankiety, skrzynki pomysłów. Główną częścią artykułu są wyniki badań nad wykorzystaniem metod komunikacji. Autor rozwiązał problem badawczy poprzez realizację trzech zadań: kalkulację procentu firm wykorzystujących daną metodę komunikacji, kalkulację procentu firm wykorzystujących daną metodę komunikacji z określoną częstotliwością w ciągu roku, zbadanie czynników decydujących o częstości wykorzystania metod komunikacji. Autor badając czynniki wykorzystania metod komunikacji uwzględnił liczbę pracowników organizacji, stanowisko respondenta, dział organizacji, w którym pracował etc. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article contains a short description of communication methods such as interviews, meetings, Lessons Learned sessions, moderation, surveys, ideas boxes . Research results about frequency of use of communication methods constitute the main part of the article. The author resolved the research problem through the realization of three tasks: the calculation of the percentage of companies using a given communication method, the calculation of the percentage of companies using given communication method with the certain frequency in the year, research of communication methods use factors. When researching communication methods use factors the Author took into account the number of employees in an organization, respondent’s position, department of organization he or she worked for etc. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject metody komunikacji pl_PL.UTF-8
dc.subject zebrania pl_PL.UTF-8
dc.subject moderacja pl_PL.UTF-8
dc.subject Internet pl_PL.UTF-8
dc.subject rozmowy pl_PL.UTF-8
dc.subject Communication methods pl_PL.UTF-8
dc.subject meetings pl_PL.UTF-8
dc.subject moderation pl_PL.UTF-8
dc.subject interviews pl_PL.UTF-8
dc.title Wykorzystanie metod komunikacji w organizacjach Polski południowej pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2015.4.1.29


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje