Repozytorium UR

Neutralność sieci – dogmat czy postulat

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ładny, Piotr
dc.date.accessioned 2016-04-01T08:49:45Z
dc.date.available 2016-04-01T08:49:45Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4) cz.1/2015, s. 334-349 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1471
dc.description.abstract W artykule scharakteryzowano genezę i znaczenie pojęcia neutralności sieciowej w odniesieniu do infrastruktury teleinformatycznej, w tym szczególnie sieci Internet. Na przykładzie praktyk rynkowych operatorów sieci oraz regulacji prawnych stosowanych w różnych krajach przedstawiono ewolucję zasady otwartej i neutralnej sieci oraz jej przyczyny i potencjalne skutki dla dalszego rozwoju sieci i świadczonych za jej pośrednictwem usług. W końcowej część artykułu przedstawione zostały propozycje dotyczące prawnego usankcjonowania zasad dotyczących neutralności sieciowej na poziomie międzynarodowym i krajowym. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article describes the origins and meaning of the concept of net neutrality in relation to ICT infrastructure, especially the Internet. The evolution of open and neutral network and its foundations and consequences for the development of the network and the services provided are presented on the example of market practices of network operators and regulations applicable in the various countries. The final part of the article presents proposals relating to the determination of the rules on net neutrality at the international and national levels. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject neutralność sieci pl_PL.UTF-8
dc.subject regulacje pl_PL.UTF-8
dc.subject net neutrality pl_PL.UTF-8
dc.subject regulations pl_PL.UTF-8
dc.title Neutralność sieci – dogmat czy postulat pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2015.4.1.28


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje