Repozytorium UR

Wyzwania dla współczesnych przedsiębiorstw i menedżerów – zarys problematyki

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kaczmarek, Bogusław
dc.date.accessioned 2016-04-01T07:00:00Z
dc.date.available 2016-04-01T07:00:00Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4) cz.1/2015, s. 241-251 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1464
dc.description.abstract W opracowaniu zaprezentowana została teza, że przemiany zachodzące we współczesnym świecie (tzw. megatrendy rozwojowe) stanowią jakościowo nowe wymagania dla przedsiębiorstw, dla kadry menedżerskiej, ogólnie zarządzania. W opracowaniu analizowane są najbardziej istotne – zdaniem autora – współczesne zadania zarówno przedsiębiorstw (organizacji), jak i menedżerów zarządzających tymi przedsiębiorstwami, wynikające z aktualnych uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstw w złożonym otoczeniu. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract This paper presents the thesis that the changes taking place in the modern world (the so-called megatrends) are qualitatively new demands for businesses, for managers in general, and for management practices. This paper discusses the most important, in the author’s opinion, contemporary tasks both for businesses (organizations), as well as for managers managing those companies. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject zarządzanie pl_PL.UTF-8
dc.subject reputacja pl_PL.UTF-8
dc.subject zarządzanie reputacją firmy pl_PL.UTF-8
dc.subject management pl_PL.UTF-8
dc.subject reputation pl_PL.UTF-8
dc.subject management of company`s reputation pl_PL.UTF-8
dc.title Wyzwania dla współczesnych przedsiębiorstw i menedżerów – zarys problematyki pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2015.4.1.21


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje