Repozytorium UR

Związek między jakością informacji w serwisach WWW związanych ze zdrowiem a ich rankingami

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Czerwiński, Adam
dc.date.accessioned 2016-03-30T09:41:16Z
dc.date.available 2016-03-30T09:41:16Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4)cz.1/2015, s. 54-65 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1448
dc.description.abstract Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników wstępnych badań dotyczących zależności pomiędzy oceną jakości informacji zawartej w serwisie WWW związanym ze zdrowiem a jego pozycją w różnych rankingach tych serwisów. Ocena jakości i selekcja informacji medycznej zawartej w serwisach WWW jest zagadnieniem trudnym, zarówno pod względem metodologicznym, jak i praktycznym. Ponadto jest ona dość kosztowna i z tych powodów nie jest w Polsce powszechna. Dlatego pozyskanie wiarygodnych i rzetelnych informacji stanowi istotny problem dla przeciętnego użytkownika serwisu WWW, który nie posiada wystarczającej wiedzy medycznej i nie jest w stanie samodzielnie ocenić jakości tych informacji. Czy możliwe jest wykorzystanie znanych rankingów witryn internetowych do oceny jakości informacji medycznej dostępnej w danym serwisie WWW? Przedstawione w artykule wyniki wstępnych badań nie są zachęcające i pokazują, że rankingi PageRank, Web of Trust, czy Alexa nie nadają się do oceny na ich podstawie jakości informacji w badanych serwisach. Mimo to w badanej próbie serwisów WWW związanych ze zdrowiem zweryfikowano hipotezę, że istnieje zależność pomiędzy jakością informacji zawartej w tego rodzaju serwisie a jego pozycją w rankingach PageRank lub Web of Trust. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article presented the preliminary results of research on the relationship between the assessment of the information quality of Websites related to health and their position in various rankings. The assessment of quality and selection of medical information contained in Websites is a difficult issue, both in methodological and practical terms. Also, it is quite expensive and for these reasons it is not widespread in Poland. Therefore, acquisition of reliable and accurate information is an important issue for the average user of Websites, who does not have medical knowledge and who cannot alone evaluate the quality of the information. Is it possible to use well-known website rankings to assess the quality of medical information available on specified Websites? Preliminary results presented in this article are not encouraging and show that the PageRank, Web of Trust or Alexa are not suitable for evaluation of the information quality of the studied sites. Despite this, in the reviewed health Websites, the hypothesis that there is a relationship between the information quality and its position in rankings like PageRank or Web of Trust was verified. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject jakość informacji medycznej pl_PL.UTF-8
dc.subject metody oceny pl_PL.UTF-8
dc.subject kryteria oceny pl_PL.UTF-8
dc.subject serwis WWW pl_PL.UTF-8
dc.subject rankingi serwisów WWW pl_PL.UTF-8
dc.subject quality of medical information pl_PL.UTF-8
dc.subject methods of assessment pl_PL.UTF-8
dc.subject criteria for assessment pl_PL.UTF-8
dc.subject Websites pl_PL.UTF-8
dc.subject Websites rankings pl_PL.UTF-8
dc.title Związek między jakością informacji w serwisach WWW związanych ze zdrowiem a ich rankingami pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2015.4.1.5


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje