Repozytorium UR

Marketing internetowy Uniwersytetu Łódzkiego i jego wpływ na opinie studentów

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Biczysko, Daniel
dc.date.accessioned 2016-03-30T09:03:38Z
dc.date.available 2016-03-30T09:03:38Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4)cz.1/2015, s. 22-30 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1445
dc.description.abstract Rozwój społeczeństwa informacyjnego jest stymulowany przez niskie ceny sprzętu komputerowego i niską cenę dostępu do Internetu szerokopasmowego. Wszystkie instytucje musiały zaakceptować fakt, że ich obecność w Internecie jest kluczowa dla ich dalszego istnienia. Nawet uczelnie musiały zrobić coś więcej niż tylko założyć wizytówkową stronę internetową, więc zaczęły budować swój wizerunek w mediach społecznościowych. Ten artykuł zawiera studium przypadku studentów Wydziału Ekonomii i Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, pokazujące wpływ mediów społecznościowych na ich decyzje o wyborze uczelni. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract As growth of information society was stimulated by low price of technology and low price of access to broadband Internet, all institutions had to accept the fact that their existence on the Internet is crucial for their further existence. Even universities had to do something more than just publish a website. They had to embrace social media. This article presents a case study on students of Economy and Sociology Department of University of Lodz, showing impact of social media on their decisions on enrolment. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject social media pl_PL.UTF-8
dc.subject marketing uczelni pl_PL.UTF-8
dc.subject marketing internetowy pl_PL.UTF-8
dc.subject higher education marketing pl_PL.UTF-8
dc.subject internet marketing pl_PL.UTF-8
dc.title Marketing internetowy Uniwersytetu Łódzkiego i jego wpływ na opinie studentów pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2015.4.1.2


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje