Repozytorium UR

CYWILNA OCHRONA PRAW PACJENTA

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Jacek, Anna
dc.contributor.author Ożóg, Katarzyna
dc.date.accessioned 2015-10-16T07:29:27Z
dc.date.available 2015-10-16T07:29:27Z
dc.date.issued 2015-10-16
dc.identifier.issn 1730-3508
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1247
dc.description Odpowiedzialność cywilna wiąże się z odpowiedzialnością za wyrządzenie szkody. Za poniesioną szkodę majątkową pacjent może żądać restytucji naturalnej bądź odszkodowawczej. Jeśli skutkiem szkody są cierpienia fizyczne i krzywda moralna, poszkodowany może żądać zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Celem odpowiedzialności cywilnej jest kompensacja szkody wyrządzonej tym czynem innemu podmiotowi. Artykuł dotyczy odpowiedzialności cywilnej za szkody związane ze świadczeniem usług medycznych. W opracowaniu dokonano także charakterystyki roszczeń przysługujących pacjentom tytułu naruszenia praw pacjenta. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The civil liability is connected with the responsibility for causing damage. For the incurred damage to property the patient can demand the natural or compensatory restitution. If physical sufferings and moral injustice are an effect of the damage, the aggrieved party can demand the monetary compensation for sustained harm. With purpose of the civil liability, there is a compensation caused with this act for other party. The article is regarding the civil liability behind the damage associated with providing medical services. In the article there is also characteristic of claims being entitled to patients of the title of violating patient's rights. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject odpowiedzialność cywilna pl_PL.UTF-8
dc.subject pacjent
dc.subject szkoda
dc.title CYWILNA OCHRONA PRAW PACJENTA pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje