Repozytorium UR

Guzowaty przerost nosa zewnętrznego (Rhinophyma). Obserwacje własne

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Lewandowski, Bogumił
dc.contributor.author de Sternberg Stojałowski, Sebastian
dc.date.accessioned 2015-07-02T13:10:06Z
dc.date.available 2015-07-02T13:10:06Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Andrzej Kwolek, Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie T. 13, z. 1 (2015), s. 63-69
dc.identifier.issn 2082-369X
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1077
dc.description.abstract Rhinophyma stanowi zaawansowaną postać trądziku różowatego. Guzowaty przerost nosa zewnętrznego jest schorzeniem o wieloletnim, przewlekłym przebiegu. Sam trądzik różowaty, stosunkowo często występujący, spotykany jest głównie u kobiet. Natomiast zaawansowane zmiany o typie rhinophyma występują zwykle u mężczyzn w 5–6 dekadzie życia. Etiopatogeneza choroby jest wieloczynnikowa i nie została ostatecznie poznana. Wiadomo, że w początkowych etapach dochodzi do zaburzeń w mikrokrążeniu w obrębie nosa i przerostu gruczołów łojowych. W ciągu lat następuje powolny rozrost i włóknienie skóry i tkanki podskórnej w obrębie nosa, co prowadzi do powiększenia i deformacji nosa. Zmieniony chorobowo, rozrośnięty, o zapalnie zmienionej powierzchni nos stanowi defekt estetyczny chorego. Może być również przyczyną obturacji przewodów nosowych. W latach 1992–2013 w Klinicznym Oddziale Chirurgii Szczękowo- Twarzowej obserwowano 5 chorych z przerostem guzowatym nosa. Poniżej przedstawiono opis przypadku chorego, który w ostatnim czasie był leczony w tut. Oddziale. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Rhinophyma is a late manifestation of rosacea. Nodular hypertrophy of the external nose is a chronic disease lasting for many years. Rosacea itself is a frequent disease most common among women, yet its manifestation resulting in rhinophyma is typical for men in their 50s and 60s. The etiopathogenesis of rosacea is complex and not yet investigated thoroughly. Early stages are characterized with disruption of microcirculation in the nose and hypertrophy of sebaceous glands. Over the years skin and subcutaneous tissues proliferate and become fibrous leading to enlargement and malformation of the nose. Lesions pose not only a cosmetic defect, but may also cause obstruction to the nasal passage. Between 1992 and 2013 five patients who presented with rhinophyma were treated at the Clinical Department of Maxillo-Facial Surgery of Provincial Specialist Hospital in Rzeszów. A case study of a patient who was recently treated at the clinic is presented below. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject rhinophyma pl_PL.UTF-8
dc.subject guzowatość nosa pl_PL.UTF-8
dc.subject trądzik różowaty leczenie pl_PL.UTF-8
dc.subject tuberosity of the nose pl_PL.UTF-8
dc.subject treatment of rosacea pl_PL.UTF-8
dc.title Guzowaty przerost nosa zewnętrznego (Rhinophyma). Obserwacje własne pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Nodular hypertrophy of the external nose (Rhinophyma). Own observation pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje