Nierówności społeczne w kontekście systemu finansowania pomocy materialnej dla uczniów

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2006-12
Autorzy
Kowalska, Iwona
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Pomoc finansowa dla uczniów jest bardzo ważnym aspektem systemu finansów publicznych. artykuł: – Opisuje prawną zmianę pomocy finansowej dla uczniów (część i), – Przedstawia zalety i wady metodologia koszt pomocy finansowej dla uczniów (część II), – Propozycje zmian w systemie finansowym edukacji (część III).
Financial help for pupils is very important aspect of public finance system. The article: – describes the legal modification of financial help for pupils (part I), – presents advantages and disadvantages methodology cost of financial help for pupils (part II), – proposals of changes in financial system of education (part III).
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 9 (2006), s. 405-415