Szanse i zagrożenia społeczeństwa informacyjnego – wybrane aspekty

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Sommer, Hanna
Sommer, Hubert
Michno, Jerzy
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Tekst jest próbą przybliżenia nowego społeczeństwa, którego charakter nierozerwalnie wiąże się z szeroko rozumianą informacją. Przełom dwudziestego i dwudziestego pierwszego wieku wprowadził ludzkość na zupełnie inny poziom ewolucji, który jeszcze 100 lat temu był całkowicie surrealistyczny. Błyskawiczny rozwój środków masowego komunikowania doprowadził do skurczenia się świata i stworzenia, używając słów klasyka, swoistej „globalnej wioski”. W procesie tym można jednak dostrzec zarówno aspekty pozytywne, jak i szereg aspektów negatywnych. Na jedne i drugie autorzy zwrócili uwagę w tym artykule tak w kontekście polskim, jak i międzynarodowym.
The text attempts to approach a new society whose character is inextricably linked to wider information. The turn of the twentieth and twenty-first century introduced humanity to a new level of evolution, which 100 years ago was totally surreal. The rapid development of the mass media has led to a shrinking world and the creation, in the words of a classic, of the „global village”. In this process, however, you can see both the positive aspects, as well as a number of negative aspects. Both were pointed out in by the authors this article in polish and international context.
Opis
Słowa kluczowe
społeczeństwo informacyjne , technologie komunikacyjne , społeczeństwo wiedzy , era elektroniczna , nowe media , information society , communication technologies , knowledge society , electronic era , new media
Cytowanie
Kazimierz Szmyd, Kultura-Przemiany-Edukacja T. 3 (2015), s. 80–101