Zachowania agresywne a zabawy preferowane przez dzieci w wieku przedszkolnym

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Wańczyk-Welc, Anna
Wołpiuk-Ochocińska, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł omawia problematykę zachowań agresywnych dzieci w wieku przedszkolnym. Z uwagi na fakt, że w wieku przedszkolnym podstawową działalnością dziecka jest zabawa, badania własne przedstawione w tekście analizują związek takich zachowań agresywnych z preferowanymi przez dzieci zabawami. Wyniki badań pozwalają stwierdzić istnieje związku między zachowaniami agresywnymi w formie fizycznej dziecka w wieku przedszkolnym a preferowanymi przez nie zabawami ruchowymi.
The article discusses the problem of aggressive behaviour of children at the age of preschool education. The research presented in the article analyzes the relationship between aggressive behaviors and games chosen by children whose primary activity in the kindergarden is entertainment. The results of the educational experiment allow to state that there is a connection between aggressive behaviors in the physical form and the motor activities preferred by a preschool child.
Opis
Słowa kluczowe
agresja , zachowania agresywne , zabawa dziecięca , aggression , aggressive behaviors , children’s play
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr specjalny 1(2019), s. 99–105