Pojęcie instytucji w teorii ekonomii

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Kuder, Dorota
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Opracowanie porusza problemy tradycyjnego instytucjonalizmu oraz nowej ekonomii instytucjonalnej i ma charakter teoretyczny. Celem jest przybliżenie dyskusji, jaka toczy się w teorii ekonomii na temat definicji instytucji. Hipoteza badawcza zawiera się w twierdzeniu, że nie istnieje jedna uniwersalna definicja instytucji w teorii ekonomii, choć ich autorzy przyjmują, że posiadają one co najmniej jedną wspólną cechę – instytucje są zbiorem formalnych (zapisanych) lub nieformalnych reguł, które warunkują działania ludzi. W artykule przedstawione zostały różne ujęcia tego problemu prezentowane przez badaczy zajmujących się dziedziną tradycyjnego instytucjonalizmu oraz nowej ekonomii instytucjonalnej. Dodatkowo opracowanie porusza problem zmiany instytucjonalnej oraz omawia podział instytucji.
Paper concerns problems of traditional institutionalism and new institutional economics, and is of theoretical nature. Its purpose is to approach of academic discussion concerning definition of institutions. The hypothesis is as follows: one and universal definition of institutions in economic theory does not exists, but economists agree, that there is at least one general characteristic – institutions are set of formal or informal rules, which determine individuals actions. The problem of defining institutions is presented with reference to traditional institutionalism and new institutional economics. In addition, the paper describes a classification of institutions and tries to clarify the term of institutional change.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 19 (2011), s. 84–93