Szara strefa a dylematy polityki gospodarczej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2004-06
Autorzy
Mróz, Bogdan
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Kwitnąca, niezarejestrowana działalność gospodarcza wydaje się być jednym z głównych wyzwań, przed którymi stoją obecnie rządy i politycy. Istnienie i rozwój różnych form szarej strefy stanowi zagrożenie dla harmonijnego i equlibrowanego wzrostu gospodarki narodowej. Jednym z kluczowych dylematów i gorących kwestii w jego programie politycznym jest sposób łączenia środków politycznych ukierunkowanych na wzrost gospodarczy (tj. niższych podatków, mniejszych obciążeń regulacyjnych) z równoczesnym ograniczeniem działalności drugiej gospodarki. Autor stara się rzucić światło na te kwestie, a także wskazać dylematy i kompromisy związane z przyjęciem odpowiedniego zestawu polityk.
Flourishing unregistered economic activities seem to be one of the major challenges governments and policy makers face nowadays. The existence and development of various forms of shadow economy poses a threat to the harmonious and equlibrated growth of the national economy. One of the key dilemmas and hot issues on he political agenda is how to combine growth-oriented policy measures (i.e. lower taxes, less regulatory burden) with simultaneous reduction of the second economy activities. The author tries to shed some light on these issues as well as to point out dilemmas and trade-offs related to the adoption of adequate policy mix.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 4 (2004), s. 245-259