Wybór efektywnej formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych małych i średnich przedsiębiorców

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Podstawka, Marian
Deresz, Agnieszka
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Jednym z problemów, z jakim muszą się zmierzyć przedsiębiorstwa należące do grupy małych i średnich, jest wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przedsiębiorcy rozpoczynający, czy też kontynuujący jej prowadzenie mają do wyboru: opodatkowanie na zasadach ogólnych zarówno według progresywnej skali podatkowej, jak i według stawki liniowej 19% oraz opodatkowanie w formach zryczałtowanych według ryczałtu ewidencjonowanego bądź karty podatkowej. Każda z wymienionych metod opodatkowania ma swoje zalety i wady. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, jej rozmiaru oraz poziomu uzyskiwanych przychodów, jak też poziomu ponoszonych kosztów ich uzyskania, przedsiębiorca powinien wybrać rozwiązanie najbardziej efektywne. Celem tego opracowania jest usystematyzowanie małych i średnich przedsiębiorców pod względem osiąganych wyników ekonomicznych, dla których korzystne jest stosowanie poszczególnych form opodatkowania. W tym celu posłużono się: po pierwsze analizą efektywności opodatkowania według ryczałtu ewidencjonowanego oraz według zasad ogólnych według stawki liniowej 19%, po drugie analizą efektywności opodatkowania według zasad ogólnych i stawki liniowej 19% oraz według progresywnej skali podatkowej.
One of the problems that small and medium-sized enterprises have to face is the choice of the income taxation form of physical persons. The entrepreneurs who start or continue running their own business can decide on taxation based on general rules according to both: progressive tax rate or linear tax rate of 19% and taxation based on flat rate charges or a tax card. However, all of the abovementioned methods have their advantages and disadvantages. The entrepreneur should choose the most optimum solution depending on sort of business, its extent and level of costs of earned income. The goal of this assessment is, first of all, the analysis of the effectiveness of flat rate charges and according to linear tax rate 19%; second of all, the analysis of effectiveness of the general rules of linear tax rate 19% and according to progressive tax rate. The analysis were helpful in systematizing small and medium-sized enterprises according to their economical results, for which certain forms of taxation will be profitable.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 30 (2013), s. 376–387