Strony życia – o „Dworcu Gdańskim. Historii niedokończonej” Henryka Daski

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Szałasta-Rogowska, Bożena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The article discusses the autobiographical volume by Henryk Dasko – a writer, journalist and well-known activist among the Polish émigrés in Canada. The book, although it was produced in tragic circumstances of Dasko’s strugglle with terminal illness, describes his childhood in communist Poland, forced emigration in 1968 and the years spent later on in Canada.
Opis
Słowa kluczowe
Henryk Dasko , autobiography , March ’68 , Polish emigration in Canada , autobiografia , Marzec ’68 , emigracja polska w Kanadzie
Cytowanie
Tematy i Konteksty 10(15) 2020, s. 312–323