Zarządzanie zmianą jako warunek konieczny prawidłowego funkcjonowania placówek oświatowych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Zaborniak, Marlena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przedstawiono istotę procesu wprowadzania zmian w placówkach oświatowych oraz rolę, jaką pełnią prekursorzy zmian. Wskazano również przyczyny ograniczeń zarządzania zmianą oraz wyjaśniono, na czym polega efektywna komunikacja.
In the article it has been presented what is the essence of change management in the educa-tional institutions and what is the role of change leadership. On top of that it has been indicated what can limit change process and how to communicate in most effective manner.
Opis
Słowa kluczowe
zarządzanie zmianą , zmiana organizacyjna , promotor zmian , lider oświaty , efektywne komunikowanie się , kultura otwartego dialogu , opór wobec zmian , change management , change leadership , education leadership , effective communication , open dialogue , resistance to change
Cytowanie
Wojciech Walat, Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(16)/2016, s. 56–61