Repozytorium UR

Recently added

DSpace Repository

Rozdziały (WSH): Recent submissions

 • Szluz, Beata (Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2018)
  Caring for a person with multiple disability is not only exhausting physically and emotionally, but can also have high financial costs. The article aims to present difficulties encountered by family caregivers of people ...
 • Szluz, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  The legitimacy of singleness as a life-style is increasingly recognized by young people and their parents; most people no longer regard getting married as necessarily better than remaining single and do not disapprove ...
 • Szluz, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Attitudes about the primacy of marriage as a way of life have changed markedly over the past two decades. The legitimacy of singleness as a life-style is increasingly recognized by young people and their parents; most ...
 • Szluz, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014)
  Stopniowe ujawnianie się rzeczywistej skali zjawiska bezdomności w Polsce zaobserwowano od 1989 r. Skłoniło to naukowców do podejmowania badań, a także do analizowania tego problemu społecznego. Bezdomność w ujęciu ...
 • Kosiek, Tomasz (Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, 2018)
 • Długosz, Piotr (Prokarpatia, 2015-11-01)
  Artykuł prezentuje wyniki badań sondażowych zrealizowanych wśród maturzystów na pograniczu polsko-ukraińskim na próbie 1301 respondentów. Badania pokazują, iż polska młodzież gorzej ocenia system edukacyjny niż młodzież ...
 • Kozłowski, Stefan Karol; Terberger, Thomas; Bobak, Dariusz; Orschiedt, Jörg; Połtowicz-Bobak, Marta (Société préhistorique française, 2017)
  Magdalenian à navettes is the first trace of the Magdalenian presence on the territory of the eastern part of Central Europe, which is far ahead of the main phase of the Magdalenian settlement in these areas. It is represented ...
 • Szluz, Beata (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2016)
  Postawy wobec małżeństwa jako sposobu życia, zmieniły się znacząco w ciągu ostatnich dwóch dekad. Życie w pojedynkę jest coraz częściej akceptowane przez młodych ludzi i ich rodziców. Część ludzi nie uznaje małżeństwa jako ...
 • Szluz, Beata (Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016)
  Attitudes about the primacy of marriage as a way of life have changed markedly over the past two decades. The legitimacy of singleness as a life-style is increasingly recognized by young people and their parents; most ...
 • Szluz, Beata (KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU, 2007)
  The present article is a reflection on the subject of social integration of the disabled. The article also raises the issue of the stigmatization of these people. Disability was treated as a social deviation in the presented ...
 • Szluz, Beata (Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2013)
  In this article an attempt was made to find a reply to the question: what is the role of education in the prevention and elimination of social exclusion? The purpose of this consideration is to present the barriers faced ...
 • Szluz, Beata (Prešovska univerzita Prešov, 2010)
  Scope and fast pace of implementation of some economic reforms caused appearance of many problems in Poland. Situation of this type was the reason for widening of poverty, worsening of people’s state of health and appearing ...
 • Szluz, Beata (ROPS Kraków, 2012)
  Dom jest budowlą, która ma pewien układ przestrzenny, a związek jednostki z tym miejscem jest specyficzny i odnosi się do wielu sfer działalności. Wielofunkcyjność domu powoduje, że służy on zaspokajaniu potrzeb człowieka. ...
 • Szluz, Beata (Prešovská univerzita, 2010)
  Helping is the basic human act, it is the act of the humanity continuation. It is expressed on one side in solidarity in mutual obligation to support other memebers of the society and overcome ...
 • Szluz, Beata (Prešovská univerzita, 2010)
  Dom pomocy społecznej stanowią tradycyjną formę tzw. pomocy instytucjonalnej. Są one przeznaczone dla tych, którzy nie mogą otrzymać niezbędnej opieki i wsparcia w ich miejscu zamieszkania. Te instytucje zapewniają ...
 • Szluz, Beata (UPJŠ Košice, 2014)
  Searching for the meaning of life is associated with a specific means of an individual’s existence in the world, which can determine axiological existence. A situation that almost forces one to ask questions ...
 • Szluz, Beata (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014)
  In the article are the deliberations concerning the risk sexual behaviors of homeless women. This article was written based on i ts own broader study, which was conducted in 2009 among ...
 • Szluz, Beata (Občianske združenie SPEKTRUM-VÝCHOD, 2015)
  Social exclusion is a phenomenon of both the past and the present, and if nothing is done, it will also be one of the future. It affects millions of persons who struggle to survive in the hard- est living and working ...
 • Szluz, Beata (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2015)
  W czasach, gdy trwałość więzi międzyludzkich i rodzinnych została poważnie naruszonych, konieczne jest rozwijanie u młodych ludzi: samodzielności w myśleniu i działaniu, równowagi emocjonalnej, kreatywności, pomysłowości, ...
 • Szluz, Beata (Prešovska univerzita v Prešove, 2008)
  Zakres i szybkie tempo przeprowadzania niektórych reform, w szczególności ekonomicznych, spowodowały ujawnienie się w Polsce wielu problemów. Tego typu sytuacja jest przyczyną rozszerzania się sfery ubóstwa, pogarszania ...

Search DSpace


Browse

My Account

Informacje