Repozytorium UR

Recently added

DSpace Repository

Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 20 (2011): Recent submissions

 • Stańdo-Górowska, Halina (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011)
  Zakłady opieki zdrowotnej, a wśród nich szpitale, stanowią szczególny rodzaj organizacji gospodarczych. Z jednej strony ich nadrzędną misją jest ochrona zdrowia i życia pacjentów, z drugiej strony spotykają się z wysokimi ...
 • Nykoniuk, Kateryna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011)
  The main essence and meaning of medical product, its social and commercial components were presented in the study. Production stages of medical product were described. Peculiarities of medical services market in Ukraine ...
 • Kaszuba-Perz, Adriana (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011)
  W artykule podjęto próbę analizy możliwych do zastosowania narzędzi rachunkowości zarządczej i controllingu w kolejnych fazach wzrostu małego i średniego przedsiębiorstwa. Autor podkreśla wagę stosowania tych instrumentów, ...
 • Szara, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011)
  Celem opracowania jest prezentacja zjawiska ewaluacji z uwzględnieniem kryteriów oceny. Przedstawiono funkcje, cele oraz możliwości wykorzystania wyników ewaluacji. Wyniki uzyskane w trakcie badań ewaluacji powinny ...
 • Pierścieniak, Agata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011)
  W powyższym artykule podjęto próbę uogólnienia pojęcia efektywności organizacyjnej i przedstawienia praktycznego aspektu opisu przesłanek efektywności w rozwiązaniach organizacyjnych na konkretnym przykładzie – wykorzystania ...
 • Dudek, Mariusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011)
  Autor opracowania analizuje przykłady edukacji menedżera w różnych obszarach i gałęziach gospodarki i zarządzania w Polsce. Sugeruje, że niektóre koncepcje lub modele są zbyt „przeteoretyzowane”. Większość form edukacji ...
 • Sokół, Aneta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011)
  Współcześnie coraz silniej uwidacznia się potrzeba zasadniczej zmiany paradygmatu polityki regionalnej na poziomie celów strategii, instrumentów. Z tego punktu widzenia istotne wydaje się przesunięcie akcentu z egzogenicznych ...
 • Michalska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011)
  Bezrobocie jest ważnym problemem współczesnego świata. Zjawisko to ma co najmniej wymiar społeczny, ekonomiczny, socjologiczny i psychologiczny, dlatego ciągle znajduje się w centrum różnorodnych debat. Chociaż już wypracowano ...
 • Makarski, Sylwester (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011)
  Uzyskanie przez Polskę w maju 2004 r. statusu członka Unii Europejskiej i wynikająca stąd możliwość korzystania z unijnych dotacji stworzyły szansę wzmocnienia potencjału produkcyjnego i usługowego przedsiębiorstw małej i ...
 • Sobala-Gwosdz, Agnieszka; Gwosdz, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011)
  Na podstawie wieloletniego monitoringu rozwoju sieci hipermarketów w Polsce autorzy określają podstawowe prawidłowości przestrzenne związane z ekspansją sieci hipermarketów w regionie peryferyjnym. Stwierdzono, że dystans ...
 • Malisiewicz, Edward (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011)
  W pierwszej części artykule przedstawiono zarys problematyki spójności terytorialnej w różnych kontekstach i różnych ujęciach. Następnie w zakresie dróg dojścia do tej spójności przedstawiono dwie hipotezy rozwojowe kraju, ...
 • Dzierga, Jan (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011)
  W artykule został przedstawiony aspekt funkcjonowania klastra przemysłowego, który skuteczne łączy w sieci lokalnie skoncentrowane firmy, przy współudziale instytucji naukowych, rządowych i samorządowych i poprawia efektywność ...
 • Stec, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011)
  W pracy przeprowadzono analizę uwarunkowań rozwojowych polskich województw za pomocą metod statystyczno-ekonometrycznych. Podstawą badania był zestaw 45 wskaźników statystycznych dla województw z 2008 roku. Po przeprowadzonych ...
 • Dyjach, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011)
  Podejście do kluczowych czynników rozwoju regionu, a zarazem najważniejszych wyznaczników jego pozycji konkurencyjnej, zmienia się w zależności od stadium rozwoju poszczególnych gospodarek i społeczeństw. Na obecnym etapie ...
 • Fedan, Roman (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011)
  W opracowaniu przedstawiono zagadnienia związane z procesami nowego zarządzania publicznego i działania opartego na przygotowanych strategiach. Takie podejście jest możliwe przede wszystkim wtedy, gdy organizacje publiczne ...
 • Kaliszczak, Lidia; Urban, Lesław (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011)
  W opracowaniu podjęto problem zachowań rynkowych przedsiębiorstw sektora MMSP wobec spowolnienia gospodarczego w Polsce w latach 2008 i 2009. W celu przedstawienia tendencji tych zachowań oraz dynamiki zjawiska, zakres ...
 • Grzebyk, Mariola; Kryński, Zdzisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011)
  Konkurencja jest podstawową cechą gospodarki rynkowej. Przedsiębiorstwa w niej funkcjonujące muszą odznaczać się konkurencyjnością. Konkurencyjne przedsiębiorstwo to takie, które powinno cechować się zdolnością i elastycznością ...
 • Mazurkiewicz, Anna; Frączek, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011)
  Celem artykułu jest przedstawienie warunków uzyskania konkurencyjności przedsiębiorstw oraz podejść do ustalana źródeł ich przewagi konkurencyjnej. Dokonano w nim także charakterystyki kryteriów oceny pozycji konkurencyjnej ...
 • Krupa, Kazimierz W. (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011)
  Aktualna obecnie konieczność wyceny wartości rynkowej przedsiębiorstw funkcjonujących w realiach gospodarki opartej na technologiach informatycznych jest już zazwyczaj akceptowana. Wątpliwości budzą natomiast proponowane ...
 • Bargieł, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011)
  W artykule zaprezentowano narzędzia stosowane przez przedsiębiorstwa działające zgodnie z zasadami biznesu odpowiedzialnego społecznie. Pokazano, w jaki sposób poprzez prowadzenie działań prospołecznych i dbanie o relacje ...

Search DSpace


Browse

My Account

Informacje