Repozytorium UR

Browsing Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 20 (2011) by Issue Date

DSpace Repository

Browsing Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 20 (2011) by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Jaremczuk, Kazimierz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011)
  We współczesnej organizacji najważniejszym jej zasobem są zasoby ludzkie, które pozostają w określonych relacjach interpersonalnych oraz rzeczowych. Relacje te determinują określone zachowania, których skuteczność zależy ...
 • Orlovs’ka, Veronika (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011)
  In the article the evolution, main course and instruments of contemporary urban development in terms of EU regional policy is determined. The possibility of European model implementation in context of Ukrainian urban ...
 • Bargieł, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011)
  W artykule zaprezentowano narzędzia stosowane przez przedsiębiorstwa działające zgodnie z zasadami biznesu odpowiedzialnego społecznie. Pokazano, w jaki sposób poprzez prowadzenie działań prospołecznych i dbanie o relacje ...
 • Mizla, Martin; Pešáková, Petra (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011)
  Celem artykułu było ukazanie najważniejszych czynników innowacyjności w skali makro i mikro. Głównie skupiono się na proinnowacyjnych środowiskowych czynnikach w regionie, które wpływają na aktywność innowacyjną regionu ...
 • Vodák, Josef (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011)
  In this article author discusses achieving success of a company through Performance Management, especially with focus on human capital. From a wide variety of performance management tools article focuses on mentoring as a ...
 • Malisiewicz, Edward (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011)
  W pierwszej części artykule przedstawiono zarys problematyki spójności terytorialnej w różnych kontekstach i różnych ujęciach. Następnie w zakresie dróg dojścia do tej spójności przedstawiono dwie hipotezy rozwojowe kraju, ...
 • Dzierga, Jan (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011)
  W artykule został przedstawiony aspekt funkcjonowania klastra przemysłowego, który skuteczne łączy w sieci lokalnie skoncentrowane firmy, przy współudziale instytucji naukowych, rządowych i samorządowych i poprawia efektywność ...
 • Zięba, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011)
  Niniejsze opracowanie poświęcone jest problematyce rozwoju postaw preprzedsiębiorczych w kontekście funkcjonowania firm rodzinnych. Domena biznesu rodzinnego jest obszarem mało zbadanym w odniesieniu do polskich realiów. ...
 • Fedan, Roman (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011)
  W opracowaniu przedstawiono zagadnienia związane z procesami nowego zarządzania publicznego i działania opartego na przygotowanych strategiach. Takie podejście jest możliwe przede wszystkim wtedy, gdy organizacje publiczne ...
 • Zioło, Zbigniew (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011)
  Przedmiotem artykułu jest określenie miejsca przedsiębiorstwa w przestrzeni regionalnej. Na tle różnych koncepcji regionu ekonomicznego i problematyki badawczej wpływu przedsiębiorstwa na przemiany struktury regionalnej ...
 • Mazurkiewicz, Anna; Frączek, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011)
  Celem artykułu jest przedstawienie warunków uzyskania konkurencyjności przedsiębiorstw oraz podejść do ustalana źródeł ich przewagi konkurencyjnej. Dokonano w nim także charakterystyki kryteriów oceny pozycji konkurencyjnej ...
 • Górka, Kazimierz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011)
  W artykule scharakteryzowano istotę i cele restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw oraz pojęcie upadłości i bankructwa na tle kwestii wypłacalności, która w tym przypadku jest ważniejsza od osiągania rentowności. ...
 • Kaliszczak, Lidia; Urban, Lesław (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011)
  W opracowaniu podjęto problem zachowań rynkowych przedsiębiorstw sektora MMSP wobec spowolnienia gospodarczego w Polsce w latach 2008 i 2009. W celu przedstawienia tendencji tych zachowań oraz dynamiki zjawiska, zakres ...
 • Dyjach, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011)
  Podejście do kluczowych czynników rozwoju regionu, a zarazem najważniejszych wyznaczników jego pozycji konkurencyjnej, zmienia się w zależności od stadium rozwoju poszczególnych gospodarek i społeczeństw. Na obecnym etapie ...
 • Smoleń, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011)
  Procesy globalizacyjne wywierają coraz większy wpływ na gospodarki narodowe poszczególnych krajów. Dynamika wzrostu produktu światowego była zawsze silnie skolerowana ze wzrostem gospodarek narodowych głownie tych krajów, ...
 • Stec, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011)
  W pracy przeprowadzono analizę uwarunkowań rozwojowych polskich województw za pomocą metod statystyczno-ekonometrycznych. Podstawą badania był zestaw 45 wskaźników statystycznych dla województw z 2008 roku. Po przeprowadzonych ...
 • Mazurkiewicz, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011)
  Sprawność działania stanowi współcześnie przedmiot dociekań przedstawicieli wielu dziedzin naukowych, jak również przedmiot zainteresowania praktyków. Pojęcie sprawności nie jest jednak często precyzowane. Bywa ono stosowane ...
 • Grzebyk, Mariola; Kryński, Zdzisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011)
  Konkurencja jest podstawową cechą gospodarki rynkowej. Przedsiębiorstwa w niej funkcjonujące muszą odznaczać się konkurencyjnością. Konkurencyjne przedsiębiorstwo to takie, które powinno cechować się zdolnością i elastycznością ...
 • Krupa, Kazimierz W. (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011)
  Aktualna obecnie konieczność wyceny wartości rynkowej przedsiębiorstw funkcjonujących w realiach gospodarki opartej na technologiach informatycznych jest już zazwyczaj akceptowana. Wątpliwości budzą natomiast proponowane ...
 • Borowiecki, Ryszard (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011)
  XXI wiek jest areną dynamicznych i burzliwych zmian, których nie tylko jesteśmy świadkami, ale również uczestnikami. Zmiany te tworzą nowe wyzwania dla funkcjonowania gospodarek poszczególnych krajów i zachowań przedsiębiorstw. ...

Search DSpace


Browse

My Account

Informacje