Repozytorium UR

Browsing Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 36 (2013) by Title

DSpace Repository

Browsing Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 36 (2013) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Miłosz, Marek; Miłosz, Elżbieta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013)
  Wykluczenie cyfrowe obecnie jest coraz bardziej uciążliwą formą wykluczenia społecznego i dotyczy całych grup społeczeństwa. Województwo lubelskie jest biednym, rolniczym regionem o jednym z najniższych w Polsce poziomie ...
 • Szura, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013)
  Artykuł przedstawia uzyskane wyniki badań dotyczące wyposażenia gospodarstw domowych w wybrane rodzaje sprzętu ICT. Przedstawiono również wpływ na badane wskaźniki (ocena współzależności cech) dwóch czynników: dochodu netto ...
 • Melnikova, Natalia; Shakhovska, Natalya (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013)
  The article undertakes an analysis of decision-making methods used in solving difficult-formalized problems of medical diagnostics and treatment. A formal model of a medical expert system is proposed, with the purpose of ...
 • Khromyak, J.; Slyusarchuk, Yu.; Tsymbal, L.; Tsymbal, V.M. (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013)
  Economic development which occurs under conditions of instability and uncertainty give rise to the possibility of diverse ways of its further elaboration. Therefore, the need for determination of the effective alternative ...
 • Matviychuk, Yaroslav; Hasko, Roman; Hasko, Olexandra (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013)
  The article describes the typical drawbacks of existing e-learning systems based on Web 2.0 and proposes the basic structure for a new solution. The key feature is a telepresence robot with elements of autonomous behaviour ...
 • Leśnik, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013)
  Gospodarka oparta na wiedzy (GOW) to nowy model gospodarki odpowiadający na wyzwania integracji i globalizacji. Charakteryzuje ją wykorzystanie wiedzy i informacji do tworzenia innowacji technologicznych dzięki istnieniu ...
 • Mała, Nadia; Hrabelska, Olga (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013)
  W artykule omówiono istotę pojęcia „komunikacja”, a także określono jej podstawowe elementy oraz funkcje. Zaproponowano klasyfikację rodzajów komunikacji oraz informacji. Przedstawiono również główne etapy procesu komunikacji ...
 • Voynarenko, Mykhaylo (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013)
  In general, the research showed that the institutional environment influences the behavior of the network structure and defines new development trends in the forms of organization networks within modern social and economic ...
 • Pamuła, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013)
  Inteligentne sieci energetyczne (Smart Grid) są niezaprzeczalnym kierunkiem rozwoju sieci elektroenergetycznej XXI wieku, wymagają jednak ogromnych nakładów finansowych zarówno w nową infrastrukturę techniczną jak i ...
 • Prałat, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013)
  Celem artykułu jest zaprezentowanie zagadnień związanych z tematyką mobile commerce. Przedstawiono główne przyczyny wzrostu popularności m-commerce, do których należą: moda na multimedialne telefony, powszechne wykorzystanie ...
 • Kuczera, Karol (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013)
  Społeczeństwo informacyjne jest pojęciem bardzo szerokim obejmującym wiele zróżnicowanych zagadnień, z których większość charakteryzuje się wysoką dynamiką. Od firm oczekuje się elastyczności i szybkości działania. W ...
 • Rozpędowska-Matraszek, Danuta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013)
  Technical progress, especially in health care, plays a vital role in managing staff and is becoming more and more important as a factor influencing the effectiveness and quality of treatment because it is the very factor ...
 • Polańska, Krystyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013)
  The virtual environment offers a new, dynamic space for running business. All of the business activity occurring on electronic markets can be labelled as the ‘electronic economy’. It does not only comprise the virtual ...
 • Skolik, Sebastian (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013)
  Gdy w 2001 roku powstawał projekt internetowej encyklopedii – Wikipedii, jego twórcy zakładali pełną inkluzywność. Początkowy okres rozwoju Wikipedii to przede wszystkim tworzenie się społeczności o cechach kontrkultury, ...
 • Golińska-Pieszyńska, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013)
  Ciągłe zmiany w gospodarce światowej zmuszają organizacje do doskonalenia sposobów funkcjonowania, zaś rządy państw – do ulepszania polityk publicznych. Współczesność przynosi przeobrażenia we wszystkich obszarach aktywności ...
 • Sala, Jolanta; Tańska, Halina (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013)
  Autorki przedstawiają syntetycznie oficjalny wizerunek stanu wykorzystania ICT w gospodarce na podstawie badań i publikacji publicznych służb statystycznych (GUS), a w szczególności danych dotyczących pięciu technologii ...
 • Szulczyńska, Urszula; Jeż, Natalia (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013)
  Celem artykułu było zbadanie percepcji przez osoby ankietowane wybranych form promocji w Internecie. Główne pytanie badawcze dotyczyło poznania, jak formy te oceniają i postrzegają respondenci. Ponadto starano się określić, ...
 • Kwiecień, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013)
  Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na ogromne znaczenie wiedzy i pracowników wiedzy, którzy są podstawą funkcjonowania przedsiębiorstw w Nowej Gospodarce oraz na właściwe podstawy efektywnej współpracy z tymi ...
 • Kieżel, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013)
  Celem opracowania była identyfikacja zakresu wykorzystania narzędzi płatności bezgotówkowych w Polsce na tle rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz wpływu koncepcji gospodarki opartej na wiedzy. W kolejnych częściach ...
 • Scheibe, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013)
  W dobie szybkiego rozwoju nowych technik komunikacyjnych rośnie wykorzystanie Internetu jako źródła informacji o ofercie rynkowej. Nie wszystkie jednak informacje tam prezentowane są wiarygodne, czego powodem jest różnorodność ...

Search DSpace


Browse

My Account

Informacje