Repozytorium UR

Browsing Doktoraty (KNH) by Title

DSpace Repository

Browsing Doktoraty (KNH) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Ruszel, Joanna (Uniwersytet Rzeszowski, 2021-04-21)
  Dysertacja Rzeszowska uczelnia techniczna 1951-2016. Od Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej do Politechniki Rzeszowskiej stanowi próbę całościowego spojrzenia na historię najstarszej uczelni wyższej w Polsce ...
 • Matyka, Marzena (Uniwersytet Rzeszowski, 2016)
  Ludologia, interdyscyplinarna dziedzina poświęcona zabawom i grom, zajmuje się między innymi klasycznym RPG (klasyczną grą fabularną, ang. role-playing game), definiowanym jako gatunek gier opartych na wyobraźni i odgrywaniu ...
 • Hołub, Jacek Marian (Uniwersytet Rzeszowski, 2021-04-09)
  Jarosław okresu dwudziestolecia międzywojennego to, jak wiele miejscowości ówczesnej Polski, miasto wielokulturowe, przedstawicieli różnych nacji i wyznawców religii, żyjących ze sobą i obok siebie. Najliczniejszą ...
 • Burghardt, Marcin (Uniwersytet Rzeszowski, 2021-01-12)
  Celem dysertacji pt. „Stratyfikacja społeczna ludności leśnostepowego Podnieprza okresu scytyjskiego” była analiza zróżnicowania społecznego grup ludności zasiedlających w okresie między końcem VIII a początkiem III ...
 • Woźniak, Katarzyna (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, 2019-04-15)
  Znaczącym zakresem mojej analizy jest badanie dysfunkcji zmysłów z jednej strony i spotęgowanie aktywności zmysłowej z drugiej. Zadaję pytania, czy dźwięk może mieć obraz, czyli czy może być obrazem, lub zapachem? Czy ...
 • Bąk, Marzena (2016-01-08)
  Celem pracy jest analiza języka filmów animowanych, emitowanych na kanale Teletoon+. Kanał ten cieszy się wielką popularnością, zarówno wśród najmłodszych telewidzów, jak i wśród uczniów szkoły podstawowej. Jak wiadomo, ...
 • Matwiejczuk, Agnieszka (Uniwersytet Rzeszowski, 2021-06-17)
  Dorobek Wita Szostaka przedstawia się imponująco, składają się na niego zarówno powieści (12), opowiadania (24) oraz utwór, który trudno jednoznacznie przyporządkować gatunkowo – Przypisy końcowe. Przedmiotem ...
 • Pieniążek-Niemczuk, Elżbieta (Uniwersytet Rzeszowski, 2020-12-03)
  Różne formy systemów politycznych - od arystokratycznych po demokratyczne - polegają na słowie mówionym by przekonywać obywateli do wspierania swoich przywódców i ich stanowisk politycznych. Wraz z rozwojem ...
 • Ciechanowska, Anna (Uniwersytet Rzeszowski, 2017-06-29)
  Celem rozprawy jest analiza zoosemicznych zmian semantycznych, które stanowią trzon mechanizmu metaforyzacji w angielskim slangu więziennym. Tematyka ta zasługuje na wnikliwe i kompleksowe przedstawienie, za czym przemawiają, ...
 • Trinder, Donald (Uniwersytet Rzeszowski, 2021-03-19)
  Podczas kryzysu we wrześniu 1938 r. zaledwie 23% Brytyjczyków opowiedziało się za zbrojną interwencją w obronie Czechosłowacji. Być może właśnie ten brak entuzjazmu do wojny skłonił Chamberlaina do powiedzenia w BBC: ...
 • Lubas, Magdalena (2015-09-07)
  Najważniejszym celem pracy jest ukazanie roli, jaką pełni step w naszej literaturze. Zwracam też uwagę na zainteresowanie kresowością i tematyką. W rozdziale pierwszym pt. Stanice, fortyfikacje i oazy stepowe przedstawiam ...
 • Szal, Mateusz (Uniwersytet Rzeszowski, 2018-10-16)
  Celem pracy jest weryfikacja hipotezy, iż ze względu na funkcję informacyjną, tłumaczenia techniczne często wykorzystują niebezpośrednie techniki tłumaczeniowe oraz różnią się od tekstów źródłowych pod względem tzw. struktur ...
 • Fiedeń-Kułak, Anna (Uniwersytet Rzeszowski, 2018-07-05)
  Anna Frajlich, polska poetka żydowskiego pochodzenia, wyemigrowała z Polski w 1969 roku na fali tzw. Emigracji Marcowej. Przedstawicielka tegoż pokolenia od 48 lat mieszka i tworzy w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Jest ...
 • Gielarek-Gorczyca, Krystyna (Uniwersytet Rzeszowski, 2019-09-17)
  Aniela Gruszecka to pisarka, której twórczość obfituje w wiele nieodkrytych dotychczas powieści. Cechą charakterystyczną jej pisarstwa jest łączenie zróżnicowanej tematyki i skupienie się na szczegółowej analizie przeżyć ...
 • Pocałuń-Dydycz, Magdalena (2015-09-25)
  W swojej pracy doktorskiej charakteryzuję całość dorobku literackiego Maryli Wolskiej oraz interpretuję najważniejsze wątki jej poezji, prozy i dramatu. Dorobek literacki Wolskiej nie jest obszerny. Za życia opublikowała ...
 • Kopeć, Bogumiła (Uniwersytet Rzeszowski, 2017-10-11)
  Twórczość literacka pisarza późnego oświecenia Walentego Gurskiego, właściciela kilku podrzeszowskich wiosek, którego współcześni badacze umieścili w gronie „poetów zapomnianych”, nie została, jak dotąd problemowo rozpoznana. ...
 • Motyka, Agnieszka (2016-04-22)
  Praca pod tytułem Twórczość poetycka Adriana Wacława Brzózki to pierwsza rozprawa naukowa opisująca najważniejsze kwestie poruszane przez Adriana Wacława Brzózkę – brata z zakonu franciszkanów i autora dziesięciu tomów ...
 • Janisz, Marcelina (Uniwersytet Rzeszowski, 2017-10-18)
  Głównym celem podjętych w dysertacji rozważań czynię całościowe omówienie twórczości Piotra Guzego. Jeden z ciekawszych współczesnych prozaików, autor ośmiu powieści i jednego zbioru opowiadań, nie doczekał się ...
 • Kubek, Mateusz (Uniwersytet Rzeszowski, 2021-05-28)
  Autor wysunął tezę, iż pomimo formalnego zniesienia pańszczyzny ekonomiczna kondycja chłopów nie uległa poprawie. W czasach, o których traktuje praca doktorska chłopi otrzymali prawo do wolnej emigracji. Ukraińcy, ...
 • Mazur, Karolina (2016-05-23)
  Edukacja polonistyczna musi być ukierunkowana na zdobywanie praktycznych umiejętności związanych z tworzeniem tekstów zróżnicowanych gatunkowo. W związku z tym w pracy omówiono metodologię określaną jako tekstologia, ...

Search DSpace


Browse

My Account

Informacje