Projektowanie mechatroniczne w środowisku Simcenter Amesim 1D

Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Szabłowski, Stanisław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono możliwości zastosowania oprogramowania Simcenter Amesim 1D w projektowaniu systemów mechatronicznych. Opisano i przeanalizowano symulacyjnie model obiektowy układu napędowego z silnikiem indukcyjnym i obciążeniem mechanicznym. Wskazano, że środowisko Simcenter Amesim 1D posiada wiele walorów dydaktycznych i może być stosowane w nauczaniu wszystkich dziedzin mechatroniki.
The study presents the possibilities of using Simcenter Amesim 1D software in the designing of mechatronic systems. An object model of a drive system with an induction motor and mechanical load was described and simulated. It was pointed out that the Simcenter Amesim 1D environment hasmany didactic values and can be used in teaching all fields of mechatronics.
Opis
Słowa kluczowe
projektowanie mechatroniczne , Simcenter Amesim , modele obiektowe , dydaktyka mechatroniki , mechatronic designing , Simcenter Amesim , object models , didactics of mechatronics
Cytowanie
Dydaktyka Informatyki T. 15 (2020), s. 133–140