Repozytorium UR

Browsing Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 57(1)/2019 by Title

DSpace Repository

Browsing Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 57(1)/2019 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Valente, Riccardo (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  W artykule przedstawiono analizę danych i uwagi teoretyczne, pozwalające wyjaśnić zróżnicowanie regionalne w Polsce na podstawie teorii keynesowskiej oraz stwierdzić, że zróżnicowania dochodu na mieszkańca i kondycji ...
 • Łazor, Jerzy (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  France was a major source of foreign capital for interwar Poland, both through government loans, and private investment. The French presence was particularly strong in the extraction and paper industries, in energy production, ...
 • Mielcarek, Jarosław (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Celem artykułu było rozwiązanie problemów, sformułowanych w postaci pytania: czy polskiej gospodarce grozi katastrofa finansowa i dewastacja budżetu w wyniku uruchomienia w 2016 r. przez rząd dodatkowych wydatków na program ...
 • Klukowski, Leszek (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Dług publiczny stwarza obecnie (2018 r.) wiele istotnych problemów w finansach Polski. Obejmują one: nadmierny poziom zadłużenia, a zwłaszcza zadłużenia zagranicznego (wg rezydencji), wysoki poziom rentowności długu (wskutek ...
 • Niewiński, Grzegorz; Stępień, Michał (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Celem pracy było przedstawienie kompleksowego podejścia do zagadnień bezpieczeństwa w obecnie eksploatowanych i nowo projektowanych elektrowniach z reaktorami jądrowymi. W artykule przedstawiono zasadę działania EJ oraz ...
 • Renkas, Jurij (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Przedmiotem rozważań jest teoretycznie uzasadnione opodatkowanie wynagrodzeń za pracę. Podstawową teorią określającą wielkość wynagrodzeń jest teoria kapitału ludzkiego pracowników. W wyniku badań wykazano, że godziwe ...
 • Oliwkiewicz, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Współcześnie wynagrodzenie to jedna z ważniejszych kwestii społeczno-ekonomicznych. To ludzie i ich kapitał tworzą wartość jednostki gospodarczej oraz są źródłem jej sukcesu. Według teorii pomiaru kapitału ludzkiego i ...
 • Bobko, Aleksander (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Celem artykułu jest ukazanie tego, jak wielkie znaczenie idea sprawiedliwości odgrywa w życiu społecznym i politycznym. W pierwszej jego części zostaje zarysowana historia sprawiedliwości począwszy od tradycji greckiej ...
 • Oksanych, Oleksandr (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Pośród wyzwań polskiej gospodarki szczególne miejsce zajmuje zapewnienie wysokiej dynamiki rozwoju. Jednym z najważniejszych czynników, mających wpływ na ten wzrost, jest innowacyjność gospodarki. Polska należy do krajów ...
 • Bartak, Jakub (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Celem artykułu była diagnoza rozwiązań instytucjonalnych w polskim systemie edukacji pod kątem ich znaczenia dla nierówności szans edukacyjnych. Rozważania rozpoczęły się od wskazania poziomu nierówności edukacyjnych na ...
 • Wosiek, Roman (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Ważnym współczesnym problemem ekonomii międzynarodowej – w kontekście zmniejszania dystansu pomiędzy gospodarkami rozwijającymi się a gospodarkami rozwiniętymi – jest identyfikacja filarów czy obszarów determinujących ...
 • Bochenek, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Celem artykułu jest zaprezentowanie filozoficznego kontekstu bezpieczeństwa i jego współczesnych zagrożeń, zwłaszcza z punktu widzenia personalizmu. Jednym z wyzwań, jakie stoi przed państwami w ponowoczesnym świecie ...
 • Piontek, Franciszek; Piontek, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Celem niniejszego artykułu jest wskazanie: istoty konsensusu społecznego, teoretycznych podstaw jego funkcjonowania i ich ewolucji, wybranych dziedzin życia społeczno-gospodarczego, w których konsensus znajduje zastosowanie, ...
 • Kietliński, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Jan Paweł II zagadnieniu pracy ludzkiej poświęcił wiele miejsca i uwagi. Przypomniał stanowisko Kościoła katolickiego na temat pracy w oparciu o naukę Jezusa Chrystusa i tradycję religijną. „Aktywność ludzka, jak pochodzi ...
 • Rogoda, Adam (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie czy polityka rozwoju zgodna z teoretycznymi postulatami tzw. nowej ekonomii strukturalnej (new structural economics), autorskiej koncepcji chińskiego ekonomisty J.Y. Lina, byłaby ...
 • Prusek, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Celem artykułu jest pokazanie relacji i współzależności między nowymi pokryzysowymi teoriami i politykami rozwoju zrównoważonego a wdrażaną obecnie w Polsce Strategią Odpowiedzialnego Rozwoju. Autor wykazuje, że SOR integruje ...
 • Słodowa-Hełpa, Małgorzata; Jurewicz, Daniel (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Inspirację do podjęcia problematyki odpowiedzialności w procesie rozwoju stanowiło kilka przesłanek natury poznawczej i praktycznej, w szczególności jej wyeksponowanie w tytule kluczowego dokumentu nakreślającego średnio- ...
 • Famielec, Józefa (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Odpowiedzialność w działalności gospodarczej – zdaniem Jana Pawła II – może się urzeczywistniać jako prawda w ustroju gospodarczym, w którym podmiotowość i wolność pracy człowieka dominuje nad kapitałem oraz własnością ...
 • Woźniak, Michał Gabriel (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  This paper deals with transformation of ownership relations in Poland after 1990. Privatization is described here as a complicated economic, political and social process and the basis of efficient markets. The author ...
 • Zagóra-Jonszta, Urszula (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Mianem szkoły krakowskiej określano ekonomistów, którzy związani byli ze środowiskiem ekonomicznym Krakowa. Przewodniczył im profesor Adam Krzyżanowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1921 r. założyli oni Towarzystwo ...

Search DSpace


Browse

My Account

Informacje