Repozytorium UR

Browsing Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 56(4)/2018 by Title

DSpace Repository

Browsing Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 56(4)/2018 by Title

Sort by: Order: Results:

  • Dolewka, Zofia (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
    Przedmiotem opracowania jest badanie związku między procesem zaciągania wieloletnich zobowiązań finansowych a działalnością rozwojową, znajdującą wyraz w wydatkach budżetowych na cele inwestycyjne. W analizie przyjęto tezę ...
  • Dziekański, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
    Realizowane przez powiat działania są splotem wzajemnie powiązanych ze sobą czynników. Tworzą one wielowymiarową przestrzeń. Podstawowym celem działalności powiatów jest zapewnienie jak najlepszych warunków dla funkcjonowania ...
  • Tkach, Anatoliy (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
    Институциональные трансформации в экономике Украины рассматриваются как основа ее цивилизационного развития. Выдвинута идея о том, что для обеспечения преобразований в экономике нужно способствовать формированию системы ...

Search DSpace


Browse

My Account

Informacje