Repozytorium UR

Liga Kobiet w województwie rzeszowskim w latach 1948-1956

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Wild-Urbanek, Monika
dc.date.accessioned 2018-07-30T09:19:31Z
dc.date.available 2018-07-30T09:19:31Z
dc.date.issued 2018-05-13
dc.identifier.issn 2353-6950
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3689
dc.description.abstract Celem artykułu jest ukazanie funkcjonowania Ligi Kobiet, czyli organizacji kobiecej będącej w dużej mierze politycznym narzędziem w rękach władz komunistycznych, na obszarze województwa rzeszowskiego w okresie stalinizmu w Polsce. Analizie poddano struktury organizacyjne oraz formy działania, jakie organizacja podejmowała dla zrealizowania założeń statutowych. Przedmiotem artykułu jest prezentacja podstawowych kierunków działań Ligi Kobiet nastawionych przede wszystkim na aktywizację kobiet oraz wskazanie, że droga do niej to walka o podjęcie pracy w zawodach przeznaczonych dla mężczyzn, a także tworzenie nowych miejsc pracy dla podniesienia wzrostu poziomu gospodarczego kraju. To także aktywizacja kobiet wiejskich poprzez werbowanie ich do struktur spółdzielni produkcyjnych i państwowych gospodarstw rolnych. Całość tych działań podejmowano przy promowaniu i rozpowszechnianiu troski o kobietę,a także poszerzaniu uprawnień socjalnych mających zwiększyć poparcie dla rządzącej partii. Zasadnicze pytanie, jakie się pojawia, to na ile organizacja działała w omawianym okresie na rzecz i dla dobra kobiet, a na ile realizowała zadania wynikające z założeń ustroju socjalistycznego. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article aims to present the League of Women, the organization associating women, which in the Stalinist era in Poland generally functioned as a tool of communist regime in the Rzeszów Voivodeship. The study analyses the structure and forms of activity undertaken to achieve its statutory principles. The text focuses on the League’s fundamental activities aiming to increase the number of workplaces stimulating the growth of the economy and achievea steady rise in the number of womenactive in the labour market, especially in the fields usually associated with male workers. Moreover, the League mobilized women living in the rural areas of the country and recruit them to the production cooperatives and state agricultural farms. The activities were accompanied by promotion and concern for the women, and extending social rights aiming to win their support for the ruling party. The study aims to discuss the role of the League in the promotion of women’s rights in the analyzed period, as well as to question whether its activity was dictated by the principles of the communist regime. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Vol 11 No 1 (2018): Młoda Humanistyka pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject Liga Kobiet pl_PL.UTF-8
dc.subject aktywizacja kobiet pl_PL.UTF-8
dc.subject współzawodnictwo pracy pl_PL.UTF-8
dc.subject koła gospodyń wiejskich pl_PL.UTF-8
dc.subject stalinizm pl_PL.UTF-8
dc.subject Women's League pl_PL.UTF-8
dc.subject women's empowerment pl_PL.UTF-8
dc.subject labour competition pl_PL.UTF-8
dc.subject rural housewives' circles pl_PL.UTF-8
dc.subject stalinism pl_PL.UTF-8
dc.title Liga Kobiet w województwie rzeszowskim w latach 1948-1956 pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje