Repozytorium UR

Browsing Kolegium Nauk Społecznych by Title

DSpace Repository

Browsing Kolegium Nauk Społecznych by Title

Sort by: Order: Results:

 • Sala, Wojciech (2016-03-23)
  Dysertacja zatytułowana „Ksiądz Profesor Walenty Gadowski (1861-1956)” jest próbą całościowej syntezy losów księdza Gadowskiego na tle dziejów mieszkańców miejscowości, na terenie których przebywał i działał. Życie kapłana ...
 • Długosz, Piotr (EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA, 2016-12)
  Artykuł prezentuje wyniki badań nad wartościami życiowymi i wartościami ideologicznymi ukraińskich studentów w Polsce. Badania zostały zrealizowane metodą sondażową wśród ukraińskich studentów studiujących na ...
 • Kinal, Mariola (Uniwersytet Rzeszowski, 2019-10-10)
  Celem rozprawy doktorskiej jest analiza kultury organizacyjnej wybranych instytucji oświatowych w Rzeszowie. Badaniem objęto trzydzieści wybranych przedszkoli i szkół podstawowych w Rzeszowie. Wzięło w nim udział 19 ...
 • Adamik-Proksa, Joanna (Uniwersytet Rzeszowski, 2019-06-26)
  Celem rozprawy pt. „Kultura trzciniecka w południowo-wschodniej Polsce było zbadanie i zinterpretowanie zjawisk kulturowych jakie zachodziły przez niemal całe II tysiąclecie BC na obszarach międzyrzecza Sanu, Wisły i ...
 • Januszkiewicz, Barbara (2015-06-22)
  Rozprawa doktorska podejmuje problematykę roli organizacji i związków polonijnych w podtrzymywaniu i rozszerzaniu nauczania języka polskiego, promowaniu polskiej kultury na przykładzie Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenia ...
 • Demcio, Marcin (2015-07-07)
  Niniejsza dysertacji omawia funkcjonowanie Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego wraz z podległymi mu rodzajami szkolnictwa w latach 1921-1939. Zostały tu przedstawione procesy, jakie zaszły w aparacie szkolnym po uzyskaniu ...
 • Furman Wojciech; Kuca Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013)
  Książka zawiera zbiór artykułów, które dotyczą różnych aspektów lokalnego komunikowania politycznego w Polsce na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI w. W obszarze zainteresowania autorów poszczególnych artykułów jest ...
 • Jarosz, Krzysztof (2015-01-20)
  Rozprawa doktorska podejmuje tematykę udziału Royal Air Force – sił lotniczych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii, oraz Luftwaffe – sił lotniczych niemieckiej III Rzeszy, w trakcie II wojny światowej. ...
 • Duma, Marcin (Uniwersytet Rzeszowski, 2018-12-10)
  Tematem pracy jest ludność Przemyśla w okresie 19181939, miasta, które w czasach II RP stanowiło po Lwowie znaczący ośrodek miejski w województwie lwowskim. Główną podstawą źródłową z powodu braku dokumentacji urzędniczej ...
 • Pomarańska, Renata (2015-04-14)
  Rozprawa doktorska Martyrologia Polaków na Kresach południowo-wschodnich w latach 1939-1945. Studium socjologiczne dotyczy badań, przeprowadzonych w oparciu o główne dzieła polskiej literatury kresowej (prozy) oraz realia ...
 • Furman Wojciech; Kuca Paweł; Szczepański Dominik (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Przedstawione w książce artykuły dotyczą tradycyjnej i nowoczesnej roli mediów w kampaniach wyborczych tak w Polsce, jak i na świecie. Zasadniczo koncentrują się one na pięciu obszarach: uwagach natury teoretycznej, wyborach ...
 • Wójcik, Daniel Jakub (2016-06-29)
  Celem niniejszej pracy jest próba zarysowania politycznej i dziennikarskiej kariery Mieczysława Rakowskiego w czasach PRL-u. Praca ma charakter chronologiczno-problemowy. Oparto się na dokumentach archiwalnych, pamiętnikach ...
 • Wrona, Grzegorz (2016-06-03)
  Celem pracy jest wszechstronne prześledzenie i ukazanie różnorakich aspektów życia społeczności wiejskiej Miejsca Piastowego na przestrzeni XVI –XIX wieku. Analizowane zagadnienia starano się przedstawić tak w wymiarze ...
 • Puchalska, Monika (Uniwersytet Rzeszowski, 2017-06-29)
  Mobilność ludności z województwa podkarpackiego nie jest zjawiskiem nowym, jednakże wejście Polski do Unii Europejskiej w zasadniczy sposób wpłynęło na dynamikę i intensywność strumieni migracyjnych mieszkańców Podkarpacia, ...
 • Kozińska-Witt, Hanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Autorka omawia akty prawne będące podstawą konfesyjnego rozdziału dobroczynności w Galicji. Wymienia instytucje żydowskie, które otrzymywały miejskie subwencje. Przedstawia proces przyznawania przez samorząd subwencji dla ...
 • Kuca Paweł; Polak Rafał (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012)
  W tekście zaprezentowano i poddano analizie funkcjonowanie narzędzi i zadań realizowanych w zakresie zewnętrznej polityki informacyjnej na przykładzie działań prowadzonych w sejmiku województwa podkarpackiego. Analiza ...
 • Cynk, Karolina (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013)
  W ostatnich latach coraz śmielej podejmuje się próby ingerowania w ludzki genom w celu leczenia ciężkich schorzeń genetycznych. Przyzwolenie na takie działania może jednak stanowić zachętę do modyfikowania ludzkich genów ...
 • Porczyński, Dominik; Kosiek, Tomasz (Fundacja Rzeszowskiego Osrodka Archeologicznego, 2016-12)
  Anegdota popularna w środowisku socjologów głosi, że dla badacza nie ma nic gorszego niż brak zmian i problemów społecznych. Tylko one dostarczają interesujących tematów do badań. Chęć zajęcia się zmianami w muzealnictwie, ...
 • Fink, Kinga (2015-04-09)
  Nadrzędnym celem pracy jest udokumentowany źródłowo opis i wyjaśnienie różnorodnych związków Kornela Ujejskiego, jego życia i twórczości, z muzyką. Związki poety z muzyką rozumiane są szeroko, bo w domenie twórczości ...
 • Długosz, Piotr (IRWiR PAN, 2014-01-01)
  Artykuł prezentuje wyniki badań socjologicznych nad wiejską młodzieżą pogranicza polsko-ukraińskiego. Badania zostały zrealizowane metodą sondażową na próbie 1318 maturzystów na przełomie roku 2012/2013 w szkołach ...

Search DSpace


Browse

My Account

Informacje