Repozytorium UR

Konkurencyjność technologii odnawialnych źródeł energii

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Sobczyk, Wiktoria
dc.contributor.author Baran, Tomasz
dc.date.accessioned 2016-07-04T08:36:47Z
dc.date.available 2016-07-04T08:36:47Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Wojciech Walat, Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(15)/2016, s. 141-146 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.issn 2450-9221
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1669
dc.description Publikacja zrealizowana w ramach pracy statutowej nr 11.11.100.482. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract W artykule porównano konkurencyjność poszczególnych technologii odnawialnych źródeł energii, biorąc pod uwagę zrównoważenie czynników środowiskowych, bezpieczeństwa energetycznego i aspektu ekonomicznego. Podkreślono znaczenie prognozowania kosztów energetyki. Stwierdzono, że fotowoltaika pochłania najwyższe koszty inwestycyjne, a najmniej kosztów wymaga rozwój farm wiatrowych lądowych i morskich oraz pozyskiwanie biogazu wysypiskowego. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article compares the competitiveness of renewable energy technologies, taking into account the balance between environmental factors, energy security and economic aspect. It emphasized the importance of forecasting the cost of energy. It was found that the photovoltaic consumes the highest investment costs and the lowest cost needs the development of wind farms onshore and offshore, and biogas landfill. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject alternatywne źródła energii pl_PL.UTF-8
dc.subject konkurencyjność pl_PL.UTF-8
dc.subject alternative energy pl_PL.UTF-8
dc.subject competitiveness pl_PL.UTF-8
dc.title Konkurencyjność technologii odnawialnych źródeł energii pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative The competitiveness of renewable energy technologies pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2016.1.19


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje