Repozytorium UR

Przeglądaj Wydział Matematyczno-Przyrodniczy / Faculty of Mathematics and Natural Sciences według tytułu

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Przeglądaj Wydział Matematyczno-Przyrodniczy / Faculty of Mathematics and Natural Sciences według tytułu

Sortuj według: Kolejność: Wyniki:

 • Pyziak, Leszek (2014-12-05)
  Badanym zagadnieniem w przedmiotowej pracy doktorskiej jest wpływ, jaki na dokładność wyznaczania rozkładu kontrastu prążków interferencyjnych w obrazach pomiarowych, uzyskanych metodą kontrastowej interferometrii ...
 • Dudziak, Urszula; Drewniak, Józef (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012)
  Podręcznik ten stanowi pomoc dydaktyczną w nauczaniu przedmiotu wstęp do logiki i teorii mnogości, kierunek matematyka, specjalność nauczycielska oraz zastosowanie matematyki w finansach i ekonomii. Powstał na podstawie ...
 • Dudziak, Urszula; Król, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014)
  Zbiór zadań może stanowić pomoc dydaktyczną w nauczaniu przedmiotu wstęp do logiki i teorii mnogości na kierunkach matematyka, informatyka oraz kierunkach technicznych. Obejmuje zagadnienia dotyczące rachunku zdań i ...
 • Wesołowski, Marcin (Uniwersytet Rzeszowski, 2017-06-21)
  Rozprawa doktorska poświęcona jest analizie zagadnienia emisji materii kometarnej. Dysertacja składa się z dwóch głównych części. W pierwszej kolejności został przeanalizowany proces unoszenia ziaren lodowo – pyłowych przez ...

Szukaj w Repozytorium UR


Przeglądaj

Moje konto

Informacje