Repozytorium UR

Browsing by Subject "young generation"

DSpace Repository

Browsing by Subject "young generation"

Sort by: Order: Results:

  • Wysocka, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
    Autorka w artykule przedstawia podstawowe problemy doświadczane przez młodzież w kulturze imagologicznej. Wskazuje główne trendy w rozwoju młodego pokolenia determinowane oddziaływaniem nowych technologii komunikacyjno-i ...
  • Wysocka, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020)
    W artykule przedstawiono główne problemy związane z cyberprzemocą w grupie rówieśniczej: przejawy, formy, źródła i mechanizmy oraz konsekwencje cyberprzemocy. Autorka stawia tezę o ścisłym powiązaniu tradycyjnej przemocy ...
  • Papier, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
    Na obecnym etapie rozwoju społeczeństwa informacyjnego coraz częściej pojawiają się pytania dotyczące korzyści i zagrożeń związanych z funkcjonowaniem dzieci, młodzieży, a także dorosłych w rzeczywistości wirtualnej. W ...