Repozytorium UR

Browsing by Author "Inglot-Brzęk, Elżbieta"

DSpace Repository

Browsing by Author "Inglot-Brzęk, Elżbieta"

Sort by: Order: Results:

  • Inglot-Brzęk, Elżbieta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
    Relacje pomiędzy JST a organizacjami pozarządowymi wynikają z regulacji prawnych, a współpraca uznawana jest za podstawową i naczelną zasadę łączącą sektory samorządowy i pozarządowy. W pierwszej, teoretycznej części ...
  • Inglot-Brzęk, Elżbieta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
    Kapitał społeczny postrzegany jest – w ujęciu mikro- jako fundament współdziałania między ludźmi, w ujęciu makro – jako czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego. Literatura opisuje jego wpływ na różne sfery życia społecznego, ...
  • Inglot-Brzęk, Elżbieta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
    Partycypacja obywatelska oznacza aktywne uczestnictwo obywateli w rządzeniu. Potrzeba jej rozwoju wynika przede wszystkim z konieczności wzbogacenia i uzupełnienia tradycyjnych mechanizmów demokracji przedstawicielskiej. ...