Repozytorium UR

Przeglądaj według autora "Arent, Anna"

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Przeglądaj według autora "Arent, Anna"

Sortuj według: Kolejność: Wyniki:

  • Arent, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
    W artykule poruszony został problem kształcenia studentów w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej. Zaprezentowano wyniki badań dotyczących związku pomiędzy intencjami przedsiębiorczymi studentów a nauczaniem ...
  • Walczyna, Anna; Arent, Anna; Droździel, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
    W artykule poruszono problem wypalenia zawodowego nauczycieli akademickich zatrudnionych w Politechnice Lubelskiej. Zaprezentowane wyniki badań wskazują, iż nieco ponad 70% badanych deklaruje zetknięcie się z tym problemem. ...

Szukaj w Repozytorium UR

Przeglądaj

Moje konto

Informacje