Repozytorium UR

Browsing by Title

DSpace Repository

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Fus, Agnieszka (2015-12-11)
  Główną tezą pracy jest, iż aby skutecznie porozumiewać się z przedstawicielami innych kultur nie wystarczą wyłącznie umiejętności na płaszczyźnie lingwistycznej, kluczowa okazuje się kompetencja interkulturowa, obejmująca ...
 • Sedláková, Iveta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  To identify impending threats to the enterprise as well as the financial soundness of a company, professional theory recommends using one of the many methods – the method of balance sheet II analysis. After the outbreak ...
 • Patoczka, Piotr; Wójcik-Popek, Agnieszka (Zakład Architektury Krajobrazu, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski, 2018)
 • Patoczka, Piotr; Wójcik-Popek, Agnieszka (Zakład Architektury Krajobrazu, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski, 2018)
 • Woźny, Jacek (Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka ArcheologicznegoInstitute of Archaeology Rzeszów University, 2016)
  Changes in determining age of prehistoric artifacts are closely linked to the search for objective grounds for reconstructing the history of human culture. In the Middle Ages, the origin of archaeological finds was explained ...
 • Papp, Éva (Zakład Architektury Krajobrazu, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski, 2018)
  In New South Wales, Australia, around 1820, the white discovery and colonisation of Weereewa (renamed to Lake George) and the Limestone Plains (now Canberra) went hand in hand. However, the development paths of the two ...
 • Jarosz, Dariusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  In pre-war Poland housing for families of modest incomes in towns (chiefly workers) was not the object of particular interest of the state authorities. Direct state involvement in solving the deteriorating conditions of ...
 • Kłosińska, Elżbieta M. (Muzeum Okręgowe w RzeszowieInstytut Archeologii URFundacja Rzeszowskiego Ośrodka ArcheologicznegoOficyna Wydawnicza „Zimowit”, 2017)
  In the Bronze Age and Early Iron Age pottery making was among the most important branches of domestic production. In the Lublin region there were numerous deposits of clay from which this raw material was extracted and ...
 • Messal, Sebastian; Rogalski, Bartłomiej (Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka ArcheologicznegoInstitute of Archaeology Rzeszów University, 2017)
  Im Fruhling 2010 wurden die folgenden Fundstellen fur geomagnetische Prospektionen ausgewahlt: Dziedzice, Kr. Myśliborz, Fndst. 4; Strąpie, Kr. Myśliborz, Fndst. 4; Moskorzyn, Kr. Stargard, Fndst. 16; Dobropole Pyrzyckie, ...
 • Truszkiewicz, Adrian; Aebisher, David; Aneta, Przypek; Guz, Wiesław; Bartusik-Aebisher, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Magnetic Nuclear Resonance (MRI) is a non-invasive tissue imaging method. This technique is based on the influence of a strong magnetic field and electromagnetic wave of strictly defined frequency on the nucleus of elements ...
 • Bober, Zuzanna; Stępień, Agnieszka; Aebisher, David; Ożóg, Łukasz; Bartusik-Aebisher, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Introduction. The daily use of medicinal plants has increased in recent years. The study of drugs of natural origin as an academic discipline and its applications in healthcare has changed remarkably but still focus on the ...
 • Klimek, Dariusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Przedmiotem artykułu jest analiza możliwości i celowości współpracy gmin i Towarzystw Bu-downictwa Społecznego z Funduszem Municypalnym TFI BGK S.A. Fundusz Municypalny utwo-rzony przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych ...
 • Czudec, Adam (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  W artykule podjęto próbę oceny znaczenia funduszy UE w finansowaniu przedsięwzięć podejmowanych przez samorządy gmin na rzecz poprawy poziomu rozwoju lokalnej gospodarki. Ba¬daniem objęto wszystkie gminy wiejskie na ...
 • Styś, Krystian (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  This article is going to present the analisys and history of hashtags in the hip-hop music and lyrics, which are – according to the author – appearing also on the Internet. Research material includes collected fragments ...
 • Langer, Wojciech (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  The text contains a catalog of the functions of electoral law (creating, expressing the will of the voters, legitimizing, controlling and integrating) and a brief description of their character. Then, the European Parliament ...
 • Tokarska, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Szkoła w zmieniającej się rzeczywistości musiała dostosować swoje działanie do przeobrażeń i wymagań współczesnego świata. W artykule postanowiono skupić się nad wykorzystaniem strony internetowej przez szkoły ponadgimnazjalne. ...
 • Pawłowska, Agnieszka; Gąsior-Niemiec, Anna; Kołomycew, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013)
  The notion of intersectoral partnership is understood in the paper in terms of voluntary and institutionalized cooperation between stakeholders representing public, private and civic sectors. The idea of this kind of ...
 • Niewiński, Grzegorz Maciej; Badyda, Krzysztof; Kopałka, Jakub (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  W artykule przedstawiono opis funkcjonowania polskiego rynku gazu na tle rozwiniętych rynków gazu w Niemczech i Zjednoczonym Królestwie. Problematyka rozwoju branży gazowniczej w Polsce uzależniona jest od warunków ...
 • Aleksander, Tadeusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Tekst stanowi wieloaspektowe ujęcie poznawcze i analityczne problematyki studiów podyplomowych. Artykuł zawiera dane empiryczne pozyskane drogą ankiety przeprowadzonej wśród studentów korzystających z tej formy dokształcenia ...
 • Wilsz, Jolanta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  W artykule omówiono działania i skuteczność homeostatycznego mechanizmu regulacji, skutki zakłócenia równowagi funkcjonalnej oraz zaprezentowano implikacje dla przebiegu procesu edukacyjnego wynikające z analizy i znajomości ...