Repozytorium UR

Browsing by Title

DSpace Repository

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Duda, Marlena (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Rosnące zainteresowanie badaniami nad jakością życia ludzi prowokuje potrzebę tworzenia modeli teoretycznych pomocnych przy prowadzeniu analiz empirycznych. Mnogość ujęć, perspektyw oglądu oraz interdyscyplinarność pojęcia ...
 • Wawer, Monika; Muryjas, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Skuteczne i efektywne zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem wymaga wykorzystania podejścia analitycznego, w którym coraz częściej wykorzystuje się business intelligence (BI). Celem artykułu jest ocena wybranych narzędzi ...
 • Woźniak, Michał Gabriel (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Dyskurs artykułu jest oparty na założeniu, że dostosowania instytucjonalne powinny być badane w całej przestrzeni zintegrowanego rozwoju, w której wyodrębniono osiem sfer, a mianowicie: ekonomii, polityczną, społeczną, ...
 • Leska-Ślęzak, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014)
  Starting from the XIX century migrations have become a mass phenomenon. Currently, they are considered a fundamental value and a human right. The Netherlands occupies an important place among the countries to which Poles ...
 • Słupianek, Anna (Koło Naukowe Studentów Muzeologii Uniwersytetu RzeszowskiegoWydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Sposób zarządzania i ochrony dziedzictwa kulturowego Indian Ameryki Północnej jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych tematów będącym nie raz w historii badań nad kulturami prekolumbijskimi głównym powodem konfliktów ...
 • Wójtowicz, Ryszard (AutorStowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, 2016)
  Статья представляет собой критический анализ метафизическо-религиозной доктрины естественного права. Тезисы этой доктрины можно выразить следующим образом: духовная жизнь разных культурных традиций желает проявлять себя и ...
 • Sikora, Marek (AutorStowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, 2017)
  Статья посвящена изучению взаимных зависимостей, существующих между современной наукой и технологией. Автор указывает на существенное различие в подходе к этим корреляциям, принятым представителями теоретицизма с одной ...
 • Malikowski, Marian; Szluz, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Współczesny Rzeszów jest postrzegany jako jeden z ośrodków miejskich z dużymi perspektywami, stolica innowacji, centrum województwa podkarpackiego – tak określa się od kilku lat to miasto, które pretenduje do miana metropolii ...
 • Brodacki, Dominik (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  The article constitutes an analysis of the gas relationship between the Russian Federation and the Republic of Poland in terms of the current geopolitical and economic determinants affecting the nature of the bilateral ...
 • Panasiuk, Aleksander (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Tourist offer is created by entities of the direct tourism economy, ie. hotels entrepreneurs, travel agencies, tourist carriers and other handlers of tourism services. The tourist offer is also created by the stakeholders ...
 • Wstęp 
  Piecuch, Aleksander; Furmanek, Waldemar (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
 • Wstęp 
  Piecuch, Aleksander (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
 • Wstęp 
  Piecuch, Aleksander (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
 • Piecuch, Aleksander (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
 • Dudziak, Urszula; Drewniak, Józef (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012)
  Podręcznik ten stanowi pomoc dydaktyczną w nauczaniu przedmiotu wstęp do logiki i teorii mnogości, kierunek matematyka, specjalność nauczycielska oraz zastosowanie matematyki w finansach i ekonomii. Powstał na podstawie ...
 • Dudziak, Urszula; Król, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014)
  Zbiór zadań może stanowić pomoc dydaktyczną w nauczaniu przedmiotu wstęp do logiki i teorii mnogości na kierunkach matematyka, informatyka oraz kierunkach technicznych. Obejmuje zagadnienia dotyczące rachunku zdań i ...
 • Malikowski, Marian; Szluz, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
 • Malikowski, Marian; Szluz, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
 • Garczyńska, Mariola; Krempa, Mariola (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w RzeszowiePolskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie, 2018)
  Zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii wzrasta. Wynika to ze względów środowiskowych, obawy przed wyczerpaniem zasobów paliw kopalnych oraz polskich i unijnych uwarunkowań prawnych. Przykładem rośliny uprawianej na ...