Repozytorium UR

Browsing by Title

DSpace Repository

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kaźmierska-Bartnik, Wioleta (Uniwersytet Rzeszowski, 2018-12-10)
  Praca została napisana, aby przedstawić sytuację Romów w województwie małopolskim na początku XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem działalności stowarzyszeń romskich, powstałych i funkcjonujących na wspomnianym terenie. ...
 • Giwojno, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  The main aim of this paper is to investigate the rhetorical style of Ronald Reagan (1911–2004), both as a President of the United States and as a public speaker. This study is focused on two elements, namely the range of ...
 • Kozera, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Rozwój lokalny to długofalowy proces przemian dokonujących się w gospodarce. Aby były one możliwe, niezbędne jest ponoszenie wydatków, zwłaszcza inwestycyjnych. Na szczeblu lokal¬nym ciężar finansowy tych zmian spoczywa w ...
 • Grych, Monika; Jurczyk, Łukasz; Koc-Jurczyk, Justyna (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w RzeszowiePolskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie, 2018)
  Celem pracy było przedstawienie warunków i możliwości fitoremediacji składowisk odpadów komunalnych. Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych stanowi w Polsce duży problem, dotyczący dużej ilości obiektów o niewielkiej ...
 • Krochmal-Marczak, Barbara; Bienia, Bernadetta; Pisarek, Marta; Wojtuń, Mariusz (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w RzeszowiePolskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie, 2019)
  Celem pracy było określenie składu gatunkowego i nasilenia występowania roślin towarzyszących łanom pszenicy ozimej na terenie gminy Haczów, z uwzględnieniem ich roli w agrocenozie. Stwierdzono niskie zróżnicowanie gatunkowe ...
 • Dyguś, Kazimierz Henryk (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w RzeszowiePolskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie, 2016)
  W latach 2011-2016 prowadzono ocenę udziału roślin w rekultywacji złoża odpadów paleniskowych energetyki węglowej użyźnionego czteroma rodzajami kompostów i osadem ściekowym. Złoże odpadów paleniskowych przygotowano w ...
 • Hakalla, Rafał; Zachwieja, Mirosław (Elsevier (Journal of Molecular Spectroscopy), 2012-02)
  Although yet unobserved in the very rare 13C 17O isotopologue, the ngström system (B 1Σ +-A 1Π) was obtained under high resolution as an emission spectrum using a conventional spectroscopic technique. The emission from the ...
 • Skowron, Andrzej; Stepaniuk, Jarosław; Jankowski, Andrzej; Bazan, Jan G.; Swiniarski, Ryszard (IOS Press, 2012)
  We consider several issues related to reasoning about changes in systems interacting with the environment by sensors. In particular, we discuss challenging problems of reasoning about changes in hierarchical modeling and ...
 • Pamuła, Anna; Gontar, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  System rowerów miejskich pozwala na wypożyczenie roweru z dowolnej stacji i jego zwrot. Celem badań było poznanie opinii użytkowników na temat aplikacji wspomagających ten system. Zakres badania dotyczył korzystania z ...
 • Zwolak, Sławomir (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013)
  Niniejszy artykuł dotyka problematyki rozdziału zadań i kompetencji organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. Istniejące uregulowanie zadań i kompetencji tych organów administracyjnych może ...
 • Setlak, Wiesław (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Andrzej Stasiuk as an author of „travel” prose is equally strongly immersed in nature and culture. His narration is dominated by descriptions of nature. Man drawing both from nature and culture is important in his works. ...
 • Łukasiewicz, Jakub M. (2016-02-29)
  Celem niniejszego artykułu jest wyjaśnienie procedury rozgraniczenia i podziału nieruchomości oraz wznowienia granic i ewidencyjnego ustalenia granic, a także wskazania relacji pomiędzy tymi postępowaniami. Ponadto, w ...
 • Sudzina, Milan (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Autor w artykule analizuje wybrane zagadnienia związane z obowiązującym prawem na podstawie rozporządzenia (UE) 2015/848 Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (przekształcenie) ...
 • Szczygieł, Elżbieta; Piecuch, Teresa (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Przedmiotem artykułu jest rozkład oraz użyteczność dochodów uzyskiwanych przez gospodarstwa domowe przedsiębiorców w porównaniu do gospodarstw domowych pozostałych grup społeczno-ekonomicznych. Artykuł prezentuje wyniki ...
 • Stępień, Paula; Rudzki, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Artykuł prezentuje wykorzystanie minikomputera Raspberry PI z dołączonymi czujnikami inercyjnymi do rozpoznawania aktywności ruchowych w ramach zajęć laboratoryjnych na kierunku inżynieria biomedyczna.
 • Stawarz, Anna (2015-05-08)
  Latem 1932 r. powiatem leski wstrząsnęła fala rozruchów chłopskich, potocznie zwanych „powstaniem leskim”. Trwały one krótko, 21 czerwca - 9 lipca 1932 r., były jednak szeroko komentowane i wzbudzały wiele kontrowersji. ...
 • Walat, Wojciech (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących rozwiązania problemu badawczego sformułowanego w formie pytania: Jak uczniowie szkoły podstawowej rozumieją pojęcie pracy zawodowej? Spora część dzieci na etapie edukacji ...
 • Miklošíková, Miroslava (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  V práci vysokoškolského pedagoga zaujímá významné místo tvořivost a očekává se, že ji bude umět využívatjak při odborných badatelských aktivitách, tak při vykonávání dalších nepedagogických i pedagogických činností. ...
 • Ludera-Ruszel, Agata (2014-06-20)
  Celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie o dopuszczalność zatrudniania na podstawie umowy o pracę członka jednoosobowego zarządu, będącego jedynym wspólnikiem (akcjonariuszem) spółki kapitałowej. Wątpliwości, ...
 • Kostecka, Joanna; Koc-Jurczyk, Justyna; Garczyńska, Mariola (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w RzeszowiePolskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie, 2016)
  Gospodarka odpadami komunalnymi jest istotnym elementem zrównoważonego rozwoju. Obecność tych odpadów w środowisku może powodować szereg zagrożeń takich jak zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych, powietrza i ...