Repozytorium UR

Browsing by Title

DSpace Repository

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Drążek-Barcik, Elżbieta (Wydział Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
 • Truszkowski, Artur (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012)
  This article consists of two parts. One of them is the publication of two unknown so far for the literary discourse early poems by Kazimierz Wierzyński entitled "Śni mi się wiosna" ("I dream of the spring") and "Pójdę, ja ...
 • Kalandyk, Mariusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  The subject is an attempt to describe the evolution of the term „nihilism” in philosophy (hermeneutics) at the turn of centuries and the description of how this evolution influenced the ways of analyzing literary phenomena. ...
 • Marchevský, Ondrej (AutorStowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, 2017)
  В статье предпринята попытка приблизить философскую инициативу русского философа Н.К. Михайловского, представителя т.н. ядра русского народничества. Внимание сосредоточено на убеждении русского автора в том, что невозможно ...
 • Mielcarek, Jarosław (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Celem pracy było uzasadnienie hipotezy, że działalność gospodarcza na masową skalę jest wyposażona w społeczno-subiektywny regulator, którym jest pseudoliberalizm i drugiej hipotezy, że firmanctwo strategiczne jest największą ...
 • Szeliga, Paweł; Nycz, Mariusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Artykuł jest adresowany w głównej mierze do użytkowników domowych, jak i mikrofirm. Praca rozpoczyna się od przedstawienia problemu, jakim jest ciągły przyrost generowanych danych. W dalszej części rozdziału autorzy ...
 • Czerski, Wojciech (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W artykule zaprezentowana została tematyka uzależnienia od smartfonu, ze szczególnym naciskiem na zjawisko nomofobii. Zarówno jedno, jak i drugie jest w ostatnich czasach coraz bardziej zauważane przez specjalistów z różnych ...
 • Ogienko, Olena; Terenko, Olena (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  The article defines the essence and significance of adult non-formal education as an important component of the system of continuing education; analyzes changes in the definition of the phenomenon of non-formal adult ...
 • Małecki, Jacek (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Introduction. Analysis of the medical literature shows that non-specific low back pain is a multifaceted affliction. Determining the unequivocal definition and classification of the ailment could be somewhat difficult. The ...
 • Andruszkiewicz, Fabian; Chyżna, Olga (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  W artykule analizuje się rozwój systemu kształcenia zawodowego przyszłych nauczycieli w obrębie noosferogenezy. Uzasadniono znaczenie orientacji noosferycznej systemu kształcenia zawodowego polegającej na formowaniu ...
 • Crespo-Bujosa, Héctor B.; Suárez Rodríguez, Ramón L.F. (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Introduction. Neurological chronic conditions represent a healthcare concern worldwide. They hinder a person’s functionality affecting family, social interactions, as well as academic and work performance. In addition, the ...
 • Piotrowicz, Anna; Witaszek-Samborska, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  The authors try to answer two questions: 1. How the Polish philology students understand the concept of linguistic norm? and 2. When, according to those students, people should follow it? The article presents the results ...
 • Kuśnierek, Izabela (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Though the development of chemical terminology is mainly associated with the 19th century, the first names of elements can be found in the work by Michał Sędziwoj that dates back to the end of the 16th century. An important ...
 • Krawiec, Jerzy (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Przedstawiono znaczenie procesu normalizacji w ramach budowy społeczeństwa cyfrowego. Wskazano na rolę norm w ramach agendy cyfrowej mających szczególne znaczenie w obszarach interoperacyjności, cyberbezpieczeństwa oraz ...
 • Marszałek, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  This work endeavours to define energy policy, comprehended in our times in comparison to threats and challenges to the functioning of the energy sector within the EU internal market. Analysis of the legal of the manifestations ...
 • Kisiel, Marian (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011)
  The article is considered a summa of remarks related to the less known and rarely commented works by an émigré – Adam Czerniawski. The subjects of interpretation are his poems translated into English, miniatures of literary ...
 • Szluz, Beata; Matulayová, Tatiana; Pešatová, Ilona (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
 • Dąbrowski, Jan (Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka ArcheologicznegoInstitute of Archaeology Rzeszów University, 2016)
  The article is a brief overview of current state of research on the issue of production and use of flint tools in the Bronze Age and at the beginning of the Iron Age in Poland. Both special purpose tools and tools manufactured ...
 • Połtowicz-Bobak, Marta; Bobak, Dariusz; Badura, Janusz; Wacnik, Agnieszka; Cywa, Katarzyna (Société Préhistorique Française, 2013)
  The territory of the Southern Poland marks the northern border of the Szeletian settlement. Within the territory of Poland, the Szeletian settlement is noted in three regions: Silesia, Krakow-Czestochowa Jurassic ...
 • Merenda, Miroslav (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Organizované struktuře biochemických pochodů, pro něņ jsou typické uzavřené, ale navzájem v celek propojené cykly, je podobná fraktálová výroba. Aby mohla komunikovat s vnějńím světem, musí ji řídit logistici, coņ se děje ...