Repozytorium UR

Przeglądaj według tytułu

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Przeglądaj według tytułu

Sortuj według: Kolejność: Wyniki:

 • Zwiech, Patrycja (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Celem artykułu jest ukazanie zależności między nadwyżką dochodów rozporządzalnych nad wydatkami a oceną własnej sytuacji materialnej gospodarstw domowych. Dodatkowo zostanie zobrazowane zróżnicowanie poziomu realnych ...
 • Trojecki, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014)
  The ineffectuality of the socialist system, which in literature was described as the shortage economy, could be observed even at a company level. Despite having no effects, the system was maintained, which required constant ...
 • Łuczaj, Łukasz; Kang, Yongxiang; Kang, Jin; Jacques, Guillaume (2016-03-17)
  Sound recordings of Tebo-Tibetan names of plants from Zhagana, Diebu, Gansu, China recorded in August 2015
 • Busza, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011)
  The text is a remembrance account on the author’s being awarded the literary prize of the Kościelscy Foundation in 1962.
 • Furmanek, Waldemar (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Na podstawie analizy dostępnych w literaturze przedmiotu opracowań, opinii i refleksji przedstawiam podstawowe idee czwartej rewolucji przemysłowej. Wyzwania cywilizacyjne, jakie ta rewolucja generuje, są bardzo istotne ...
 • Budzik, Sylwia; Kizowski, Czesław (Concepts of Physics, 2008-01)
  The progress in teaching should be in accord with the progress of science, that’s why the subject of teaching must be supplemented by the elements of modern knowledge which permit pupils to understand better what happens ...
 • Budzik, Sylwia; Kizowski, Czesław (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012-07)
  The progress in teaching should be in accord with the progress of science, that’s why the subject of teaching must be supplemented by the elements of modern knowledge which permit people to understand better what happens ...
 • Budzik, Sylwia (2014-11-13)
  The progress in teaching should be in accord with the progress of science, that’s why the subject of teaching must be supplemented by the elements of modern knowledge which permit pupils to understand better what happens ...
 • Dawidowicz, Aneta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzszowskiego, 2014)
  Within the views of the National Rebirth of Poland, critical judgements and the questioning of the existing socio-political order have prevailed. The liberal democratic system has been rejected, to be replaced by a regime ...
 • Danowska-Prokop, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Kapitalistyczny porządek społeczno-ekonomiczny wyrastał z oświeceniowego indywidualizmu, z wolności działania jednostki. Idea wolności odnosiła się jednocześnie do wolności osobistej, własności prywatnej i wolności ...
 • Brzoza, Katarzyna; Kornacka-Grzonka, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Analysis of the covers if news weeklies such as „Do Rzeczy”, „Newsweek Polska”, „Polityka”, „Wprost” has become an area of discourse about media narrative, which is visible in studied materials in the period of the ...
 • Mazur, Rafał (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  The aim of the article is description of media scandal narratives on the example of scandal with editor of “Fakty” Kamil Durczok, who was accused by “Wprost” of mobbing and harassment of journalists. The research material ...
 • Kołodziej, Jacek H. (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Developed within literary studies, the narrative theory is helping to understand relations between an author, features of a narrative text, its contents, cultural meanings, and perception. Modern narratology stems from the ...
 • Czerwińska, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Artykuł jest poświęcony zagadnieniu wpływu narzędzi z obszaru e-zdrowia na poprawę dostępu do usług medycznych w regionie. W oparciu o literaturę przedmiotu oraz aktualne akty prawne w ogólnym zarysie przedstawiono koncepcję ...
 • Czerski, Wojciech (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  W artykule zaprezentowana została tematyka narzędzi informatycznych, które mogą wspomagać naukowców w ich codziennej pracy badawczej i edytorskiej. Wielu pracowników naukowych korzysta z różnych nowoczesnych narzędzi, ...
 • Mazurkiewicz, Agata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014)
  Stosunki między cywilami i żołnierzami są nieuniknioną konsekwencją istnienia wojny, jednak dopiero niedawno zaczęły być regulowane przez jedne z największych organizacji międzynarodowych zajmujących się utrzymaniem pokoju. ...
 • Kubrak, Tomasz; Podgórski, Rafał; Stompor, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Coumarins are a structurally diverse group of natural substances derives from plants that display a host of bioactivities. In this paper, we will introduce the reader to coumarins and their applications as medicinal ...
 • Iskierka, Sławomir; Krzemiński, Janusz; Weżgowiec, Zbigniew (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  W artykule przedstawiono problemy związane z nauką języków programowania w polskim systemie oświaty. Analizując treści podręczników do nauki informatyki i technologii informacyjnej z kilkunastu ostatnich lat zwrócono uwagę ...
 • Ciesielka, Marta; Żurek, Zbigniew (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W opracowaniu zaprezentowano zastosowanie metody wideodydaktyki w nauczaniu spajania materiałów na studiach technicznych. Omówiono strukturę metody i kolejne etapy jej realizacji. Ponadto w artykule zamieszono opinie ...
 • Ordon, Urszula (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Zawód nauczycielski poddawany jest ustawicznej ocenie, stając się przedmiotem wielu analiz, dyskusji, a nawet sporów naukowych. Zmieniające się wymogi formułowane wobec współczesnego nauczyciela pozwalają dywagować na ...

Szukaj w Repozytorium UR

Przeglądaj

Moje konto

Informacje