Repozytorium UR

Strona główna Repozytorium UR

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Repozytorium Uniwersytetu Rzeszowskiego

Witamy w Repozytorium UR - cyfrowym archiwum rejestrującym dorobek naukowy i dydaktyczny środowiska akademickiego UR.

W repozytorium przechowywane są oraz udostępniane różnego rodzaju materiały naukowe i dydaktyczne (artykuły, monografie, czasopisma, materiały konferencyjne, raporty, rozprawy doktorskie). Dostęp do wszystkich materiałów zgromadzonych w repozytorium jest otwarty, a archiwizowanie publikacji odbywa się samodzielnie przez pracowników i doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Jeśli jesteś pracownikiem UR i chcesz dodać własne publikacje ZAREJESTRUJ się w serwisie i postępuj zgodnie z instrukcją. Jeśli chcesz przeglądać materiały skorzystaj z wyszukiwarki lub indeksu po prawej stronie, albo przejrzyj zbiory wyszczególnione poniżej.

Zbiory w Repozytorium UR

Ostatnio dodane

 • Popek, Joachim (Uniwersytet Rzeszowski, 2017-03-31)
  Zakres tematyczny niniejszej pracy obejmuje życie i działalność rodziny Tyszkiewiczów z Weryni, linii wywodzącej się z kasztelańskiego odgałęzienia, któremu dał początek Stanisław Antoni Tyszkiewicz (około 17271801). ...
 • Kotowicz, Piotr (Uniwersytet Rzeszowski, 2017-03-27)
  Przedmiotem niniejszej dysertacji jest analiza problematyki wczesnośredniowiecznych toporów pochodzących z terenu dzisiejszej Polski, datowanych od VI po połowę XIII w. Oparto ją na zbiorze 891 zabytków, uzupełniając ...
 • Kosturek-Dybaś, Kamila (Uniwersytet Rzeszowski, 2017-03-30)
  Praca omawia zjawisko modyfikacji frazeologicznych w tekstach prasowych. Celem pracy jest zarówno odpowiedź na pytanie czy modyfikacje frazeologiczne są częstym zjawiskiem w polskich i niemieckich tekstach ...
 • Rajpold, Wojciech (2017-03-13)
  Prezentacja wygłoszona na konferencji (w Lublinie) pt. Epoka brązu i wczesna epoka żelaza w środkowej i wschodniej Polsce- Osady osadnictwo oraz elementy gospodarki w kulturach epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. ...
 • Wilk, Sławomir; Pokrzywa, Magdalena (Uniwersytet Rzeszowski, 2013)
  Najważniejszym zadaniem badaczy zajmujących się wykluczeniem społecznym jest prawidłowa i rzetelna diagnoza problemów ludzi i środowisk doświadczających wykluczenia społecznego oraz analiza wpływu tego zjawiska na różne ...

Zobacz więcej