Repozytorium UR

Statistics

DSpace Repository

Statistics

Total Visits

Views
An investigation into the influence of level of extroversion, locus of control and gender on listening and reading proficiency in Second Language Acquisition 38018
Problemy i zagrożenia współczesnej rodziny. Teoria i badania 8704
Rola tempa wzrostu objętości komórek drożdży Saccharomyces cerevisiae w determinowaniu ich potencjału replikacyjnego i długości życia 7026
Zagrożenia terrorystyczne na świecie 5892
Kapitał kulturowy młodego pokolenia Polski współczesnej. Studium na przykładzie wybranych społeczności Podkarpacia 5217
REKLAMA POLITYCZNA. JEJ GENEZA, DEFINICJA I FUNKCJE 4818
Wpływ reklamy na zachowania młodych i starszych konsumentów 3527
Obraz współczesnej rodziny. Teoria i badania 3435
Wybrane zachowania ryzykowne dla zdrowia problemem współczesnej młodzieży ze środowiska wiejskiego 2925
Stosunki polsko- ukraińskie w latach 1989- 2005 w świetle polskiej publicystyki 2906