Repozytorium UR

Statystyki

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Statystyki

Wszystkie wizyty

Przeglądań
Kapitał kulturowy młodego pokolenia Polski współczesnej. Studium na przykładzie wybranych społeczności Podkarpacia 2442
REKLAMA POLITYCZNA. JEJ GENEZA, DEFINICJA I FUNKCJE 2098
SPRAWIEDLIWOŚĆ NAPRAWCZA A RETRYBUTYWIZM W ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ 1488
Przywileje spadkowe w rozwoju historycznym rzymskiego prawa prywatnego 1169
Rola tempa wzrostu objętości komórek drożdży Saccharomyces cerevisiae w determinowaniu ich potencjału replikacyjnego i długości życia 919
SZARA STREFA – PATOLOGIA ŻYCIA GOSPODARCZEGO 868
Flora roślin naczyniowych i stosunki geobotaniczne południowej części Pogórza Dynowskiego 848
Bezpieczeństwo jako kategoria analizy socjologicznej 801
WSPÓŁPRACA POLICYJNA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ W ZWALCZANIU PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ 766
Wstęp do logiki i teorii mnogości. Zbiór zadań z rozwiązaniami 764

Szukaj w Repozytorium UR

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje