Repozytorium UR

Statistics

DSpace Repository

Statistics

Total Visits

Views
An investigation into the influence of level of extroversion, locus of control and gender on listening and reading proficiency in Second Language Acquisition 36981
Rola tempa wzrostu objętości komórek drożdży Saccharomyces cerevisiae w determinowaniu ich potencjału replikacyjnego i długości życia 6688
Problemy i zagrożenia współczesnej rodziny. Teoria i badania 4347
Kapitał kulturowy młodego pokolenia Polski współczesnej. Studium na przykładzie wybranych społeczności Podkarpacia 4240
Zagrożenia terrorystyczne na świecie 3223
REKLAMA POLITYCZNA. JEJ GENEZA, DEFINICJA I FUNKCJE 3156
Stosunki polsko- ukraińskie w latach 1989- 2005 w świetle polskiej publicystyki 2722
Wybrane zachowania ryzykowne dla zdrowia problemem współczesnej młodzieży ze środowiska wiejskiego 2391
Nadużycia prokuratorów w Ameryce 2332
Budowa somatyczna, warunki społeczno-ekonomiczne i styl życia jako czynniki modyfikujące wybrane cechy fizjologiczne młodzieży akademickiej Uniwersytetu Rzeszowskiego. 2256