Repozytorium UR

Statystyki

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Statystyki

Wszystkie wizyty

Przeglądań
Kapitał kulturowy młodego pokolenia Polski współczesnej. Studium na przykładzie wybranych społeczności Podkarpacia 2265
REKLAMA POLITYCZNA. JEJ GENEZA, DEFINICJA I FUNKCJE 1997
SPRAWIEDLIWOŚĆ NAPRAWCZA A RETRYBUTYWIZM W ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ 1416
Przywileje spadkowe w rozwoju historycznym rzymskiego prawa prywatnego 1064
Rola tempa wzrostu objętości komórek drożdży Saccharomyces cerevisiae w determinowaniu ich potencjału replikacyjnego i długości życia 889
SZARA STREFA – PATOLOGIA ŻYCIA GOSPODARCZEGO 865
Flora roślin naczyniowych i stosunki geobotaniczne południowej części Pogórza Dynowskiego 842
Bezpieczeństwo jako kategoria analizy socjologicznej 773
WSPÓŁPRACA POLICYJNA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ W ZWALCZANIU PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ 742
Wstęp do logiki i teorii mnogości. Zbiór zadań z rozwiązaniami 725

Szukaj w Repozytorium UR

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje