Repozytorium UR

Statistics

DSpace Repository

Statistics

Total Visits

Views
An investigation into the influence of level of extroversion, locus of control and gender on listening and reading proficiency in Second Language Acquisition 37991
Problemy i zagrożenia współczesnej rodziny. Teoria i badania 7958
Rola tempa wzrostu objętości komórek drożdży Saccharomyces cerevisiae w determinowaniu ich potencjału replikacyjnego i długości życia 6922
Kapitał kulturowy młodego pokolenia Polski współczesnej. Studium na przykładzie wybranych społeczności Podkarpacia 5074
Zagrożenia terrorystyczne na świecie 5035
REKLAMA POLITYCZNA. JEJ GENEZA, DEFINICJA I FUNKCJE 4527
Wpływ reklamy na zachowania młodych i starszych konsumentów 2948
Obraz współczesnej rodziny. Teoria i badania 2885
Stosunki polsko- ukraińskie w latach 1989- 2005 w świetle polskiej publicystyki 2877
Wybrane zachowania ryzykowne dla zdrowia problemem współczesnej młodzieży ze środowiska wiejskiego 2850