Repozytorium UR

Statystyki

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Statystyki

Wszystkie wizyty

Przeglądań
Kapitał kulturowy młodego pokolenia Polski współczesnej. Studium na przykładzie wybranych społeczności Podkarpacia 2088
REKLAMA POLITYCZNA. JEJ GENEZA, DEFINICJA I FUNKCJE 1945
SPRAWIEDLIWOŚĆ NAPRAWCZA A RETRYBUTYWIZM W ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ 1361
Rola tempa wzrostu objętości komórek drożdży Saccharomyces cerevisiae w determinowaniu ich potencjału replikacyjnego i długości życia 866
SZARA STREFA – PATOLOGIA ŻYCIA GOSPODARCZEGO 852
Flora roślin naczyniowych i stosunki geobotaniczne południowej części Pogórza Dynowskiego 832
Bezpieczeństwo jako kategoria analizy socjologicznej 754
WSPÓŁPRACA POLICYJNA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ W ZWALCZANIU PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ 721
Wstęp do logiki i teorii mnogości. Zbiór zadań z rozwiązaniami 682
Ocena sprawności funkcjonalnej i jakości życia po urazie rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym u osób aktywnych i nieaktywnych fizycznie 648

Szukaj w Repozytorium UR

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje