Repozytorium UR

Statistics

DSpace Repository

Statistics

Total Visits

Views
An investigation into the influence of level of extroversion, locus of control and gender on listening and reading proficiency in Second Language Acquisition 8229
Kapitał kulturowy młodego pokolenia Polski współczesnej. Studium na przykładzie wybranych społeczności Podkarpacia 3009
REKLAMA POLITYCZNA. JEJ GENEZA, DEFINICJA I FUNKCJE 2316
Rola tempa wzrostu objętości komórek drożdży Saccharomyces cerevisiae w determinowaniu ich potencjału replikacyjnego i długości życia 1815
Zagrożenia terrorystyczne na świecie 1671
SPRAWIEDLIWOŚĆ NAPRAWCZA A RETRYBUTYWIZM W ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ 1636
Przywileje spadkowe w rozwoju historycznym rzymskiego prawa prywatnego 1472
Wpływ rehabilitacji uzdrowiskowej na natężenie bólu i zakresy ruchomości stawu biodrowego u osób z koksartrozą 1414
Ocena stanu funkcjonalnego pacjentów przed- i 6 miesięcy po wymianie stawu kolanowego 1302
Wstęp do logiki i teorii mnogości. Zbiór zadań z rozwiązaniami 1301