Repozytorium UR

Statystyki

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Statystyki

Wszystkie wizyty

Przeglądań
Kapitał kulturowy młodego pokolenia Polski współczesnej. Studium na przykładzie wybranych społeczności Podkarpacia 2590
REKLAMA POLITYCZNA. JEJ GENEZA, DEFINICJA I FUNKCJE 2126
SPRAWIEDLIWOŚĆ NAPRAWCZA A RETRYBUTYWIZM W ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ 1500
Przywileje spadkowe w rozwoju historycznym rzymskiego prawa prywatnego 1200
Rola tempa wzrostu objętości komórek drożdży Saccharomyces cerevisiae w determinowaniu ich potencjału replikacyjnego i długości życia 938
SZARA STREFA – PATOLOGIA ŻYCIA GOSPODARCZEGO 874
Flora roślin naczyniowych i stosunki geobotaniczne południowej części Pogórza Dynowskiego 857
Bezpieczeństwo jako kategoria analizy socjologicznej 819
WSPÓŁPRACA POLICYJNA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ W ZWALCZANIU PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ 775
Wstęp do logiki i teorii mnogości. Zbiór zadań z rozwiązaniami 775

Szukaj w Repozytorium UR

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje