Repozytorium UR

Statistics

DSpace Repository

Statistics

Total Visits

Views
An investigation into the influence of level of extroversion, locus of control and gender on listening and reading proficiency in Second Language Acquisition 38002
Problemy i zagrożenia współczesnej rodziny. Teoria i badania 8249
Rola tempa wzrostu objętości komórek drożdży Saccharomyces cerevisiae w determinowaniu ich potencjału replikacyjnego i długości życia 6956
Zagrożenia terrorystyczne na świecie 5482
Kapitał kulturowy młodego pokolenia Polski współczesnej. Studium na przykładzie wybranych społeczności Podkarpacia 5156
REKLAMA POLITYCZNA. JEJ GENEZA, DEFINICJA I FUNKCJE 4633
Wpływ reklamy na zachowania młodych i starszych konsumentów 3266
Obraz współczesnej rodziny. Teoria i badania 3100
Stosunki polsko- ukraińskie w latach 1989- 2005 w świetle polskiej publicystyki 2902
Wybrane zachowania ryzykowne dla zdrowia problemem współczesnej młodzieży ze środowiska wiejskiego 2891