Repozytorium UR

Statystyki

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Statystyki

Wszystkie wizyty

Przeglądań
Kapitał kulturowy młodego pokolenia Polski współczesnej. Studium na przykładzie wybranych społeczności Podkarpacia 2738
REKLAMA POLITYCZNA. JEJ GENEZA, DEFINICJA I FUNKCJE 2219
SPRAWIEDLIWOŚĆ NAPRAWCZA A RETRYBUTYWIZM W ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ 1564
Przywileje spadkowe w rozwoju historycznym rzymskiego prawa prywatnego 1228
Wstęp do logiki i teorii mnogości. Zbiór zadań z rozwiązaniami 1134
Rola tempa wzrostu objętości komórek drożdży Saccharomyces cerevisiae w determinowaniu ich potencjału replikacyjnego i długości życia 995
Wpływ rehabilitacji uzdrowiskowej na natężenie bólu i zakresy ruchomości stawu biodrowego u osób z koksartrozą 932
SZARA STREFA – PATOLOGIA ŻYCIA GOSPODARCZEGO 926
Ocena stanu funkcjonalnego pacjentów przed- i 6 miesięcy po wymianie stawu kolanowego 924
Ocena przydatności wybranych skal i metod stosowanych w ocenie równowagi i sprawności fizycznej seniorów – badanie pilotażowe 895

Szukaj w Repozytorium UR

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje