Repozytorium UR

Statistics

DSpace Repository

Statistics

Total Visits

Views
An investigation into the influence of level of extroversion, locus of control and gender on listening and reading proficiency in Second Language Acquisition 38010
Problemy i zagrożenia współczesnej rodziny. Teoria i badania 8358
Rola tempa wzrostu objętości komórek drożdży Saccharomyces cerevisiae w determinowaniu ich potencjału replikacyjnego i długości życia 6974
Zagrożenia terrorystyczne na świecie 5558
Kapitał kulturowy młodego pokolenia Polski współczesnej. Studium na przykładzie wybranych społeczności Podkarpacia 5210
REKLAMA POLITYCZNA. JEJ GENEZA, DEFINICJA I FUNKCJE 4679
Wpływ reklamy na zachowania młodych i starszych konsumentów 3333
Obraz współczesnej rodziny. Teoria i badania 3178
Stosunki polsko- ukraińskie w latach 1989- 2005 w świetle polskiej publicystyki 2903
Wybrane zachowania ryzykowne dla zdrowia problemem współczesnej młodzieży ze środowiska wiejskiego 2896