Repozytorium UR

Statistics

DSpace Repository

Statistics

Total Visits

Views
An investigation into the influence of level of extroversion, locus of control and gender on listening and reading proficiency in Second Language Acquisition 32002
Rola tempa wzrostu objętości komórek drożdży Saccharomyces cerevisiae w determinowaniu ich potencjału replikacyjnego i długości życia 6153
Kapitał kulturowy młodego pokolenia Polski współczesnej. Studium na przykładzie wybranych społeczności Podkarpacia 3403
Stosunki polsko- ukraińskie w latach 1989- 2005 w świetle polskiej publicystyki 2474
REKLAMA POLITYCZNA. JEJ GENEZA, DEFINICJA I FUNKCJE 2429
Budowa somatyczna, warunki społeczno-ekonomiczne i styl życia jako czynniki modyfikujące wybrane cechy fizjologiczne młodzieży akademickiej Uniwersytetu Rzeszowskiego. 2172
Nadużycia prokuratorów w Ameryce 2172
Zagrożenia terrorystyczne na świecie 2154
Wybrane zachowania ryzykowne dla zdrowia problemem współczesnej młodzieży ze środowiska wiejskiego 1966
Viral Marketing Instruments and Consumer Attitudes Towards Brand 1899