Repozytorium UR

Statystyki

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Statystyki

Wszystkie wizyty

Przeglądań
Kapitał kulturowy młodego pokolenia Polski współczesnej. Studium na przykładzie wybranych społeczności Podkarpacia 2674
REKLAMA POLITYCZNA. JEJ GENEZA, DEFINICJA I FUNKCJE 2174
SPRAWIEDLIWOŚĆ NAPRAWCZA A RETRYBUTYWIZM W ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ 1528
Przywileje spadkowe w rozwoju historycznym rzymskiego prawa prywatnego 1213
Wstęp do logiki i teorii mnogości. Zbiór zadań z rozwiązaniami 986
Rola tempa wzrostu objętości komórek drożdży Saccharomyces cerevisiae w determinowaniu ich potencjału replikacyjnego i długości życia 965
SZARA STREFA – PATOLOGIA ŻYCIA GOSPODARCZEGO 880
Flora roślin naczyniowych i stosunki geobotaniczne południowej części Pogórza Dynowskiego 865
Bezpieczeństwo jako kategoria analizy socjologicznej 837
Ocena przydatności wybranych skal i metod stosowanych w ocenie równowagi i sprawności fizycznej seniorów – badanie pilotażowe 834

Szukaj w Repozytorium UR

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje