Repozytorium UR

Statistics

DSpace Repository

Statistics

Total Visits

Views
An investigation into the influence of level of extroversion, locus of control and gender on listening and reading proficiency in Second Language Acquisition 38046
Problemy i zagrożenia współczesnej rodziny. Teoria i badania 9564
Rola tempa wzrostu objętości komórek drożdży Saccharomyces cerevisiae w determinowaniu ich potencjału replikacyjnego i długości życia 7161
Zagrożenia terrorystyczne na świecie 6895
Kapitał kulturowy młodego pokolenia Polski współczesnej. Studium na przykładzie wybranych społeczności Podkarpacia 5275
REKLAMA POLITYCZNA. JEJ GENEZA, DEFINICJA I FUNKCJE 5224
Wpływ reklamy na zachowania młodych i starszych konsumentów 4705
Obraz współczesnej rodziny. Teoria i badania 3996
Zarys charakterystyki komunikacji interpersonalnej, możliwe zakłócenia i bariery 3889
Rola mediów społecznościowych w edukacji – stan obecny i perspektywy rozwoju 3542