Repozytorium UR

StaticPageTitle

Repozytorium UR

Przeglądanie repozytorium


Zdefiniowane filtry umożliwiają przeglądanie według zbiorów i kolekcji, daty wydania, autorstwa, tytułu oraz tematu. Można przeglądać całą zawartość repozytorium (opcja Całe Repozytorium UR) lub jej część (po przejściu do wybranej kolekcji lub zbioru uaktywnia się opcja Ta kolekcja lub Ten zbiór).

Rys. 1 Odnośniki do filtrów mechanizmu przeglądania


Po wybraniu rodzaju przeglądania, można łatwo przechodzić do szczegółowych wyników.
Na przykład filtrowanie według autorstwa pozwala wybrać pierwszą literę lub wpisać kilka pierwszych liter nazwiska autora. Analogicznie obsługuje się mechanizm przeglądania w wypadku pozostałych kryteriów.

Rys. 2 Filtrowanie według autorstwa


Rys. 3 Filtrowanie według tematu

Pomoc