Repozytorium UR

StaticPageTitle

Repozytorium UR

Moje konto


Aby dodawać pozycje do Repozytorium UR należy się zarejestrować. W menu po prawej stronie wybieramy opcję Zarejestruj. Po rejestracji zostanie utworzone autorskie konto w repozytorium. Administrator autoryzuje dane autora i udziela mu uprawnień do deponowania dokumentów w wybranych kolekcjach.

Rys. 1 Rejestracja użytkownika


Dostęp do funkcji związanych z kontem użytkownika w repozytorium jest zawsze możliwy z poziomu okienka Moje konto (po wcześniejszym zalogowaniu). Zawiera ono listę aktywnych odnośników, wywołujących jedną z trzech dostępnych dla użytkownika funkcji.

Rys. 2 Odnośniki do funkcji związanych z obsługą konta użytkownika


Profil

Funkcja pozwalająca edytować podstawowe informacje o użytkowniku.
Podstawowym identyfikatorem konta i użytkownika jest adres email podany w procesie rejestracji. Tej informacji nie można edytować. Kolejne dwa pola pozwalają określić imię oraz nazwisko użytkownika - nie mogą one pozostać puste. Pole kontakt pozwala dodać informację o innym niż podstawowy adres e-mail sposobie kontaktu (np. nr telefonu). Pozostałe pola są jasno wyjaśnione w paskach podpowiedzi poniżej nagłówków.

Rys. 3 Edycja profilu użytkownika


Dodane pozycje

Funkcja pozwalająca przeglądać pozycje, które są w trakcie dodawania przez użytkownika albo oczekują na kolejny krok przepływu pracy (zazwyczaj przejrzenie przez redaktora repozytorium).

Rys. 4 Lista pozycji dodanych przez użytkownika


Wyloguj

Funkcja pozwalająca wylogować się z konta.

Rys. 5 Wylogowanie z konta użytkownika