Repozytorium UR

Wizje współczesności w twórczości Andrzeja Bobkowskiego

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Majdosz, Hubert
dc.date.accessioned 2015-05-22T07:20:45Z
dc.date.available 2015-05-22T07:20:45Z
dc.date.issued 2015-05-22
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/993
dc.description.abstract Autor podejmuje jeden ogólny problem w pisarstwie Andrzeja Bobkowskiego, a mianowicie temat wizji współczesności, jaka wyłania się z tekstów polskiego pisarza. W ramach tego ogólnego problemu autor podejmuje bardziej szczegółowe wątki pisarstwa Bobkowskiego. – W pierwszym rozdziale bada temat między innymi przemian polityczno-ekonomicznych Zachodu, temat Ameryki, a zwłaszcza Stanów Zjednoczonych jako nowej potęgi gospodarczej i kulturowej, a co za tym idzie – porusza autor tematykę zimno-wojenną oraz problem komunizmu europejskiego (również w kontekście „sowietyzacji” Ameryki Południowej). Autor podejmuje również problemy ściśle wiążące się z biografią pisarza i jej wpływem na samą jego twórczość – jednym z głównych wątków pierwszego rozdziału pozostaje na wskroś autobiograficzny temat wyjazdu i „porzucenia” przez Bobkowskiego „starej Europy” na rzecz „Nowego Kontynentu”. Rozdział drugi skupia się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z drugą wojną światową i przemianami początków XX wieku, czyli, obrazowo mówiąc, wyłaniania się „nowych czasów” z ich „bagażem” totalitarnych ideologii. Rozprawa w każdej ze swoich części zachowuje charakter interdyscyplinarny – oprócz typowo związanych z literaturoznawstwem dziedzin, korzysta z takich dyscyplin, jak socjologia, historia, filozofia, psychologia, a zwłaszcza psychoanaliza, czy politologia. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The author discusses one general problem in work of Andrew Bobkowski, that is the subject of contemporary times vision, which emerges from the texts of this Polish writer. As a part of this general problem, that is contemporary world vision, mainly the first half of the 20th century and after-war social, political, economical changes, the author of the thesis describes more detailed threads of Bobkowski writing. So, in the first chapter he researches the subject, including political and economical changes of West, the subject of America, especially United States as new economical and cultural power, and by extension, the author raises the Cold War subject and the problem of European communism (also in the context of sovietisation of the South America). The author presents also the problems closely related to biography of Andrew Bobkowski and its impact on writer’s work. One of the main themes of the first chapter remains autobiographical motive of leaving and “abandoning” of “old Europe” for “New Continent” by Bobkowski. The second chapter concentrates mainly on issues connected with World War II and the first part of the 20th century changes, describing precisely, the issues of coming “new times” with their luggage of totalitarian ideologies. The thesis, in each of its parts, keeps interdisciplinary character, apart from subjects typically connected with literature, it also makes use of such branches as sociology, history, philosophy and especially psychoanalysis, and political science. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Andrzej Bobkowski pl_PL.UTF-8
dc.subject współczesność pl_PL.UTF-8
dc.subject Ameryka pl_PL.UTF-8
dc.subject II wojna światowa pl_PL.UTF-8
dc.subject dziennik pl_PL.UTF-8
dc.subject Andrew Bobkowski pl_PL.UTF-8
dc.subject contemporary times pl_PL.UTF-8
dc.subject America pl_PL.UTF-8
dc.subject the Second World War pl_PL.UTF-8
dc.subject diary pl_PL.UTF-8
dc.title Wizje współczesności w twórczości Andrzeja Bobkowskiego pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Visions of contemporary times in the works of Andrew Bobkowski pl_PL.UTF-8
dc.type doctoralThesis pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje