Repozytorium UR

Chrześcijańska kultura muzyczna w Przemyślu (1918-1939)

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Hryniak, Tomasz
dc.date.accessioned 2015-05-21T11:05:07Z
dc.date.available 2015-05-21T11:05:07Z
dc.date.issued 2015-05-21
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/991
dc.description.abstract Celem podjętej pracy było ukazanie jak najpełniejszego obrazu chrześcijańskiej kultury muzycznej w Przemyślu w okresie międzywojennym. Autor szukał odpowiedzi na pytania, jaka była ta kultura, w czym się przejawiała, kto i w jaki sposób miał wpływ na jej rozwój w mieście, w którym działały ośrodki Kościoła rzymskokatolickiego i greckokatolickiego. Ukazał również znaczenie instytucji społeczno-świeckich w procesie umuzykalniania ludności oraz kształtowania wychowania religijnego. Pomimo dużych braków źródłowych, autorowi udało się zebrać i usystematyzować podstawowe zagadnienia Na pierwszy rozdział, zatytułowany Przemyski ośrodek życia kulturalnego w latach 1918-1939 złożył się materiał ukazujący Przemyśl jako ważny ośrodek życia kulturalnego w badanym okresie. Rozdział drugi zatytułowany Muzyka wokalna i instrumentalna stanowi prezentację ośrodków edukacji muzycznej obrządku rzymsko jak i greckokatolickiego. Trzeci rozdział poświęcono bogatym wydawnictwom muzycznym w okresie badawczym. Były to modlitewniki, śpiewniki, czasopisma muzyczne, podręczniki do nauki muzyki. Rozdział ten został zatytułowany Wydawnictwa z zakresu muzyki religijnej i świeckiej. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The objective of the thesis is to show the view of the Christian musical culture in Przemyśl in the interwar years. The author has attempted to investigate what the culture was like, how it emerged, who influenced its development in the town, where both Roman and Greek Catholic Church centres were taking action. Apart from that, the thesis outlines the significance of the socio-secular institutions for the process of developing the love of music in population and forming their religious education. The first chapter, titled The centre of cultural life between 1918 and 1939 in Przemyśl provides an overview of the town as an important centre of cultural life during the mentioned period of time. The second chapter titled Vocal and instrumental music is the presentation of the educational centres of the Roman Catholic as well as Greek Catholic Church. The third chapter is devoted to the music press publishers of the interwar period. It concerns prayer books, songbooks, music periodicals and coursebooks. The chapter is titled The publishing companies concerning religious and secular music. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject muzyka pl_PL.UTF-8
dc.subject chrześcijaństwo pl_PL.UTF-8
dc.subject kultura pl_PL.UTF-8
dc.subject Przemyśl pl_PL.UTF-8
dc.subject międzywojnie pl_PL.UTF-8
dc.subject music pl_PL.UTF-8
dc.subject Christianity pl_PL.UTF-8
dc.subject culture pl_PL.UTF-8
dc.subject interwar pl_PL.UTF-8
dc.title Chrześcijańska kultura muzyczna w Przemyślu (1918-1939) pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Christian musical culture in Przemyśl (1918-1939) pl_PL.UTF-8
dc.type doctoralThesis pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje