Repozytorium UR

NATO and EU approach towards civil-military relations in military operations

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Mazurkiewicz, Agata
dc.date.accessioned 2015-05-19T12:39:57Z
dc.date.available 2015-05-19T12:39:57Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.issn 1732-9639
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/947
dc.description.abstract Stosunki między cywilami i żołnierzami są nieuniknioną konsekwencją istnienia wojny, jednak dopiero niedawno zaczęły być regulowane przez jedne z największych organizacji międzynarodowych zajmujących się utrzymaniem pokoju. Pierwszym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie i porównanie najważniejszych regulacji NATO i UE, dotyczących relacji cywilno-wojskowych. Autorka prezentuje ewolucję koncepcji współpracy cywilno-wojskowej NATO i UE, wypracowane przez nie definicje oraz organy odpowiedzialne za implementację koncepcji, umieszczone w kontekście ogólnych strategii obu organizacji. Takie zestawienie najważniejszych regulacji pozwoli osiągnąć drugi cel artykułu, jakim jest zidentyfikowanie największych wyzwań związanych ze współpracą cywilno-wojskową, wspólnych dla NATO i UE oraz typowych dla poszczególnych organizacji. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject CIMIC pl_PL.UTF-8
dc.subject NATO pl_PL.UTF-8
dc.subject UE pl_PL.UTF-8
dc.subject relacje cywilno-wojskowe pl_PL.UTF-8
dc.subject podejście kompleksowe pl_PL.UTF-8
dc.title NATO and EU approach towards civil-military relations in military operations pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative PODEJŚCIE NATO I UE DO RELACJI CYWILNO-WOJSKOWYCH W OPERACJACH POKOJOWYCH pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje