Repozytorium UR

AKTY PRAWNE Z MOCĄ USTAWY W POLSKIM PRAWIE KONSTYTUCYJNYM W LATACH 1921–1947

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Grzesik-Kulesza, Małgorzata
dc.date.accessioned 2015-04-23T10:00:41Z
dc.date.available 2015-04-23T10:00:41Z
dc.date.issued 2015-04-23
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/866
dc.description.abstract Pozaparlamentarne akty z mocą ustawy wpisują się w tradycję polskiego konstytucjonalizmu i były różnie traktowane w poszczególnych systemach rządów. Występowały w polskim prawie konstytucyjnym w okresie II Rzeczypospolitej, w okresie II wojny światowej i bezpośrednio po jej zakończeniu. W okresie przedkonstytucyjnym ustawodawstwo delegowane występowało w czasie prowizorium państwowego po odzyskaniu niepodległości przez państwo polskie w 1918 roku i było podstawowym instrumentem tworzenia prawa. Konstytucje polskie znały rożne formy pozaparlamentarnych aktów prawnych z mocą ustawy i w różny sposób ustalały zakres oraz podstawę prawną ich wydawania. Jedynie Konstytucja marcowa z 1921 r. nie przewidywała expressis verbis aktów tego rodzaju. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject akty prawne z mocą ustawy pl_PL.UTF-8
dc.subject ustawodawstwo delegowane
dc.subject dekrety
dc.title AKTY PRAWNE Z MOCĄ USTAWY W POLSKIM PRAWIE KONSTYTUCYJNYM W LATACH 1921–1947 pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative LEGAL DOKUMENTS HAVING THE FORCE OF LAW IN POLISH CONSTITUTIONAL LAW IN 1921–1947 pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje